Záver jubilea združenia Faustínum – fotogaléria

6. marca 2022 sme slávili ukončenie Jubilejného roka Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“. Počas slávnostnej svätej omše v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch sa konali aj obrady prijatia 12 nových členov z Poľska, Českej republiky a Slovenska do združenia.

Fotogaléria