Zastavme vojnu, prosme milosrdenstvo

Na Veľký piatok (15. apríla 2022) začíname novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva.

Pán Ježiš požiadal svätú Faustínu, aby sa prostredníctvom nej pripravila na sviatok, v ktorom si uctíme Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva.

„V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti“ (Den. 796) – Ježiš sľúbil apoštolovi Božie milosrdenstvo.

Počas 9 dní sa budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva, ku ktorej pridáme novénu, ktorú Pán Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne (Den. 1209-1229).

Pozývame vás, aby sa zapojili do duchovnej prípravy na sviatok Božieho milosrdenstva.

Tentokrát sa táto novéna bude niesť v duchu výzvy: „Zastavme vojnu, prosme milosrdenstvo“.

Na našej webovej stránke www.faustinum.pl a na kanáli YouTube budú k dispozícii nahrávky jednotlivých dní novény, počnúc 15. aprílom a končiac 23. aprílom.

Nech naše srdcia prúdi vrúcna modlitba za ukončenie vojny na Ukrajine a za pokoj v Európe a na celom svete.