Výročie kanonizácie svätej Faustíny 2021

30. apríla roku 2000 Svätý Otec Ján Pavol II. pripojil k zástupu svätých, našu patrónku – sestru Faustínu. V ten deň ustanovil aj sviatok milosrdenstva pre Cirkev na celom svete. Na námestí sv. Petra v Ríme vtedy povedal:

Kanonizácia sestry Faustíny má osobitný význam. Prostredníctvom tejto kanonizácie by som dnes chcel sprostredkovať posolstvo milosrdenstva novému miléniu. Odovzdávam ho všetkým ľuďom, aby sa naučili čoraz plnšie spoznávať pravdivú Božiu tvár a pravdivú ľudskú tvár.

Božia láska a láska k človeku sú neoddeliteľné, ako pripomína Prvý list sv. Jána: „Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania“ (5, 2). Apoštol v týchto slovách vyjadruje pravdu o láske a naznačuje, že jej mierou a kritériom je plnenie prikázaní.

Nie je ľahké milovať hlbokou láskou, ktorá spočíva v autentickom darovaní seba samého. Táto láska sa dá naučiť iba preniknutím do tajomstva Božej lásky. Pozeraním na neho, zjednocovaním sa s jeho otcovským srdcom, sme schopní pozerať sa na našich bratov novými očami, v postoji nezištnosti a solidarity, štedrosti a odpustenia. To všetko je milosrdenstvo!

Nech sú tieto slová svätého pápeža pre nás novým impulzom, aby sme otvorili svoje srdcia pre skúsenosť Božieho milosrdenstva a aby sme ho prejavovali tým, s ktorými delíme náš každodenný život.