Vstúpte, prosím!

Ľudstvo nenájde pokoj,
kým sa neobráti s dôverou 

k môjmu milosrdenstvu.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Pozývame ťa

na spoločnú cestu

Light coming from book in woman's hands in gesture of giving, offering. Concept of wisdom, religion, reading, imagination.

AK CHCEŠ

POZNÁVAŤ MILOSRDENSTVO

Milosrdenstvo poznávame rozjímaním nad Svätým písmom,
nad Denníčkom sv. sestry Faustíny, čítaním našich
formačných materiálov, ako aj účasťou na formačných stretnutiach, prednáškach, sympóziách a kongresoch.

AK CHCEŠ

ZAŽIŤ MILOSRDENSTVO

Milosrdenstvo zakúšame vo sviatostiach,
v osobnej a spoločnej modlitbe
a počas duchovných cvičení, adorácií
a tzv. Dní apoštolov Božieho milosrdenstva.

Respect and praying on nature background

AK HĽADÁŠ

SPOLOČENSTVO

Spoločenstvá vznikajú pri kláštoroch Kongregácie
sestier Matky Božieho Milosrdenstva 
a vo farnostiach po celom Poľsku i v zahraničí.

AK SI PRIPRAVENÝ

HLÁSAŤ A KONAŤ MILOSRDENSTVO

Milosrdenstvo hlásame a konáme v našich domácnostiach, rodinách, v pracovnom prostredí 
a všade tam, kam nás Pán pošle.

Spoznaj

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva

Faustínum