Vianočné priania a požehnanie od Svätého Otca Františka

Pri príležitosti sviatkov Narodenia Pána sr. Miriam Janiec poslala  Svätému Otcovi Františkovi priania od združenia „Faustínum“. Pápež priania opätoval a udelil aj apoštolské požehnanie. Jeho odpoveď uvádzame pod správou.

 

Vatikán, 14. januára 2021
Por. č. 496.030

Ctihodná sestra,

Jeho Svätosť František Vám ďakuje za modlitby a priania, ktoré ste mu poslali pri príležitosti sviatkov Narodenia Pána.

Vtelenie Božieho Syna nám každý rok prináša nové svetlo a vanutie Ducha v súčasnej Cirkvi i vo svete. To nám pripomínajú aj slová anjela: Dnes sa vám narodil Spasiteľ (por. Lk 2, 11). 

Vďaka tejto spasiteľnej udalosti sa môžeme znovuzrodiť a nachádzať v Bohu silu, aby sme dokázali čeliť každej skúške. V období pandémie potrebujeme mimoriadnu moc, ktorá prichádza od Krista. Potrebujeme aj seba navzájom, aby sme si dodávali útechu a prijímali ju, keď aj my sami sme v kríze.  To nás učí Svätá Rodina, ktorá prekonala ťažkosti a reálne ohrozenie života a zdravia ešte v Betleheme. V noci, v ktorej sa narodil Boží Syn, sa k nám vracia slovo: „pre“, aby sme žili pre iných, tak ako on zostúpil na zem „pre“ mňa (por. Homília, 24. december 2020).

Nech nás Svätá Rodina učí prinášať druhým jednoduchým spôsobom obetavú lásku, aby aj dnes mohli naši bratia a sestry počuť betlehemské posolstvo pokoja. V tomto duchu, Vám, ako aj všetkým členom Združenia Faustínum, Jeho Svätosť udeľuje Apoštolské požehnanie na Nový rok.

S kresťanským pozdravom

Mons. L. Roberto Cona 
Asesor