Vianoce 2020!

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

„Stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo“ (Den. 1745). Takto sa modlila svätá Faustína v údive nad tajomstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa vtelilo do našich ľudských dejín. Boh – jednorodený Syn Otca prebýva s nami! Ten, ktorý je Milosrdenstvom, prišiel na zem, aby nám ho zjavil!

Vianoce sú pred nami. Je to čas, keď k nám prichádza milosrdný Boh a hovorí nám o svojej túžbe žiť v našich rodinách, spoločenstvách a v každom z nás. Môže sa dnes tajomstvo vtelenia zopakovať? Určite áno. Keď dovolíme Ježišovi – vtelenému Milosrdenstvu, aby prebývalo v našich srdciach. Keď dovolíme, aby nás jeho milosrdenstvo preniklo, očistilo a uzdravilo. Keď nás Božie milosrdenstvo naplní až po okraj, aby mohlo prechádzať cez naše oči, uši, ruky, nohy a srdce k našim blízkym. Vtedy sa stane tento „nepochopiteľný zázrak“ Božieho milosrdenstva: Boh sa vtelí do nášho každodenného života a jeho milosrdenstvo sa prejaví v našich vzťahoch a skutkoch!

Z celého srdca vám prajeme, aby ste počas tohtoročných Vianoc ako aj každý deň Nového roku 2021 zakúšali takéto zázraky milosrdenstva. Modlime sa, aby každý z nás mohol povedať o sebe, o svojej rodine, o svojej komunite: MILOSRDENSTVO SA TELOM STALO A PREBYVA MEDZI NAMI.

Modlíme sa za to pri zdroji Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch.

Radostné a plné Božej milosti a milosrdenstva Vianoce!

 

Sr. Miriam Janiec KMBM
vedúca Združenia Faustínum
spolu so sestrami z Faustínum

 

Vianoce 2020