Veľký piatok – novéna k Božiemu milosrdenstvu

Sestra Faustína trávila aj Veľký piatok s trpiacim Ježišom. V Denníčku zapísala: „Ježiš strháva moje srdce do ohňa svojej lásky.(…) Dáva mi poznať, ako veľmi trpel pre mňa“ (porov. Den. 26).

Tento deň pre svätú Faustínu súvisel s posolstvom Božieho milosrdenstva. Dozvedela sa totiž, že má hovoriť o Božom milosrdenstve a videla lúče vychádzajúce z Ježišovho Srdca (porov. Den. 414): „Uvidela som umučeného Pána Ježiša, ale nebol pribitý na kríž. Bolo to ešte pred ukrižovaním. Povedal mi: – Ty si mojím srdcom, hovor hriešnikom o mojom milosrdenstve“ (Den 1666). „O tretej hodine popoludní, keď som vošla do kaplnky, počula som slová: – Túžim, aby tento obraz bol verejne uctený (Den. 414). „Žíznim. Vtom som uvidela, ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré sú na obraze.“ (Den. 648).

V tento deň sa začína aj novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Autorka Denníčka sa o nej dozvedela na Veľký piatok: „Pán mi povedal, aby som sa korunku modlila počas deviatich dní pred sviatkom milosrdenstva. Začínať sa má na Veľký piatok. – V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796).

Vykonajme si aj my novénu k Božiemu milosrdenstvu a s dôverou prosme o všetky potrebné milosti. Denne sa počas týchto deviatich dní modlime korunku Božieho milosrdenstva.