VEĽKÝ PIATOK

Obetujem Ježišovi svoju bolesť

Dcéra moja, dnes rozjímaj o mojom bolestnom umučení, o celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe (Den. 1761).

„Uvidela som umučeného Pána Ježiša, ale nebol pribitý na kríž. Bolo to ešte pred ukrižovaním. Povedal mi: – Ty si mojím srdcom, hovor hriešnikom o mojom milosrdenstve” (Den. 1666).

„Veľký piatok. O tretej hodine som uzrela ukrižovaného Pána Ježiša. Pozrel sa na mňa a povedal: – Žíznim. Vtom som uvidela, ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré sú na obraze. Zrazu som pocítila v duši túžbu po spáse duší a spaľovaní sa za úbohých hriešnikov. Obetovala som sa s umierajúcim Ježišom za svet večnému Otcovi. S Ježišom, skrze Ježiša a v Ježišovi je moje spojenie s tebou, večný Otče. Na Veľký piatok už Pán Ježiš trpel v duši ináč ako na Zelený štvrtok” (Den. 648).