VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Obetujem Ježišovi svoju radosť a vďačnosť

Nech Ježiš naplní naše srdcia radosťou. Zomrel, aby nás vykúpil, vstal z mŕtvych a žije!

„Keď sa procesia pohla, uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: – Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. V tej istej chvíli môj duch utonul v ňom…“ (Den. 1669).

„Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať“ (Den. 1670).

Ak sa chcete s nami podeliť svojou osobnou skúsenosťou z prežívania tohto času MILOSTI, čo vás oslovilo, čo vám pomohlo hlbšie prežiť tento čas, napíšte nám na mail: sr.faustia@gmail.com. Vaše svedectvá budeme zdieľať na našej webovej stránke.