Veľká noc 2023

„Ó, najsladší Ježišu, ktorý si dal aj mne úbohej poznať
tvoje nepreniknuteľné milosrdenstvo (…).
Hľa, dnes beriem do rúk tieto dva lúče,
ktoré vytryskli z tvojho milosrdného Srdca
– krv a vodu –
a rozsievam ich po celej zemeguli.
Nech každá duša zakúsi tvoje milosrdenstvo,
a keď ho zakúsi, nech ho zvelebuje naveky.“

(Denníček, 836)

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie sú najväčšie a najvzácnejšie tajomstvá našej viery. Znovu ich prežívame spolu s celou Cirkvou v realite, v ktorej sa teraz nachádza každý z nás. V ňom – v Ježišovi ukrižovanom, vzkriesenom a milosrdnom – je naša nádej, naša záchrana a spása. Otvorme preto svoje srdcia nekonečnej hĺbke Božieho milosrdenstva, ktoré má moc premeniť, obnoviť a uzdraviť nás i tých, medzi ktorými žijeme.

Nech prežívanie tohto veľkonočného času Ježišovho víťazstva nad zlom a smrťou zrodí v našich srdciach túžbu, aby každý človek spoznal a zažil milosrdnú Božiu lásku. Spolu so sv. sestrou Faustínou s dôverou berieme do svojich rúk dva lúče, ktoré vytryskli z milosrdného Ježišovho Srdca, a rozšírme ich na celú zemeguľu, aby sa prostredníctvom našich skutkov milosrdenstva a vytrvalej modlitby Božie milosrdenstvo rozšírilo do celého sveta.

Šťastné a pokojné Veľkonočné sviatky!
S modlitbou a sviatočným pozdravom

Sr. M. Emanuela Gemza ISMM
so sestrami zo združenia Faustínum