Veľká noc 2022

Tohtoročné sviatky Veľkej noci slávime tvárou v tvár smutným udalostiam, ktoré sa dejú vo svete a ktoré sa do istej miery týkajú každého z nás. Je to naša Veľká noc. Jedným si však môžeme byť istí: Veľká noc prežitá s Ježišom vedie vždy k novému životu. A hoci sa zdá, že zlo dnes triumfuje, víťazstvo už bolo dosiahnuté.

Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych, čím porazil všetko zlo.
On je víťaz!

Želáme si a modlíme sa, aby mal každý z nás stal účasť na Ježišom víťazstve a prijal ho za svojho Pána a Spasiteľa. Odovzdajme sa Ježišovi, aby sme vďaka dôvere, ktorú mu preukážeme zakúsili jeho hlboký pokoj, radosť a silu, ktorá pochádza z jeho slov: „Dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33).

tulipany

Zjednotené vo veľkonočnej radosti
sestry zo združenia Fustínum