Veľká noc 2021

„Dnes počas zmŕtvychvstania som
uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare.
Priblížil sa ku mne a povedal:
Pokoj vám, deti moje!
Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách
a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili.“

(Sv. sestra Faustína, Den. 205)

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Ako kedysi k apoštolom vo večeradle, a pred rokmi k sestre Faustíne, aj k nám dnes prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš so svetlom, vyžarujúcim z jeho rán. Prichádza s posolstvom, ktoré plynie z tajomstva jeho smrti a zmŕtvychvstania. Presvedčuje nás, že je Boh milosrdenstva i všemohúci Boh, ktorému sa nič nevymklo z rúk. Uisťuje nás, že jeho milosrdenstvo je väčšie ako náš hriech a všetko zlo, ktoré je na svete. On má moc dať zmysel každému ľudskému utrpeniu a z každej udalosti odvodiť dobro, a takto pokračovať v dejinách spásy.

Zo srdca si prajeme a modlíme sa pri prameni Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch, aby každý z nás prijal toto Ježišovo posolstvo plné milosrdenstva a odpovedal na neho ako sv. Faustína s úprimným vyznaním, plynúcim zo srdca: Ježišu, dôverujem ti!

Nech nám toto vyznanie prinesie do srdca hlboký pokoj a radosť, ktorú nám nemôže nikto a nič vziať!

Požehnané Veľkonočné sviatky!

Sr. Miriam Janiec KMBM
Predsedníčka združenia Faustinum
so spolusestrami

Veľká noc 2021