Veľká noc 2020

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,
prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „
Pokoj vám!
Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 

(Jn 20, 19-20)

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Blížia sa veľkonočné sviatky, kedy budeme prežívať radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Veríme, že to, čo sa stalo vo Večeradle v ten prvý deň týždňa, zakúsime aj my. Veríme, že zmŕtvychvstalý Pán príde aj do našich domácností, rodín a spoločenstiev a povie to, čo kedysi apoštolom: „Pokoj vám”. Ukáže nám svoje rany a uistí nás o svojej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť, ani utrpenie a smrť. 

Z celého srdca Vám a Vašim rodinám želáme hlboké stretnutie so živým Ježišom a nové zakúsenie jeho milosrdnej lásky i pokoja, ktorými chce naplniť naše srdcia. Nech toto stretnutie a zakúsenie jeho živej prítomnosti premení nás, naše rodiny aj spoločenstvá. Nech sa aj my, podobne ako učeníci presvedčíme, že Pán naozaj JE a ŽIJE UPROSTRED NÁS! 

Uisťujeme Vás a Vaše rodiny o našej modlitbe.
S veľkonočnou radosťou v srdci

sr. Miriam, sr. M. Diana, sr. M. Emanuela, 
sr. M. Eliana, sr. M. Teresa,  sr. M. Symplicja

Veľká noc  2020