V úžase nad korunkou Božieho milosrdenstva

Má už 86 rokov a je stále nová, stále viac známa, má veľký vplyv na nás a na celý svet. O jej pôvode si môžeme prečítať v Denníčku sv. Faustíny Kowalskej, ktorý je dnes známy na všetkých kontinentoch (Den. 474 – 476). Korunka Božieho milosrdenstva. Presne 13. a 14. septembra bude ďalšie výročie, keď ju Kristus zjavil vo Vilniuse v roku 1935.

Je to výnimočná modlitba. Totiž podobne ako modlitbu „Otče náš“, aj korunku nadiktoval sám Pán Ježiš. Patrí k modlitbám príhovoru,  pretože v nej sa prihovárame nielen za seba, ale aj všetkých ľudí na celom svete. Je to aj veľmi účinná modlitba, pretože sa odvolávame na ten najsilnejší argument: na zásluhy bolestného umučenia Ježiša – milovaného Syna večného Otca a nášho Pána – Vykupiteľa. Nakoniec je to modlitba, ktorá nám zjavuje tvár milosrdného i spravodlivého Boha. Slovami: „pre jeho bolestné umučenie“ uzmierujeme nebeského Otca za naše hriechy i hriechy celého sveta. Odvolávame sa však aj na Božie milosrdenstvo, pretože Boh nechce trestať ubolené ľudstvo, ale túži ho privinúť k svojmu srdcu. Je to modlitba na odčinenie spravodlivého Božieho hnevu, súvisiaceho s našimi hriechmi.

Mimoriadnym darom súvisiacim s korunkou sú prisľúbenia Pána Ježiša. Jeden z nich, všeobecný, sa týka osôb, ktoré sa budú modliť korunku. Kristus prisľúbil darovať všetky milosti potrebné k pozemskému životu ako aj večnú spásu (Den. 754, 796, 1541). Počas svojho života sa sestra Faustína mnohokrát presvedčila o tom, aká účinná je táto modlitba, keď sa napríklad počas veľkého sucha modlila za vytúžený dážď alebo vyprosila utíšenie búrky (por. Den.1128, 1731).

Ale to nie je všetko: sú ešte mimoriadne prísľuby! Tie sú adresované každému z nás. Týkajú sa milosti pokojnej (bez obáv a strachu) a šťastnej smrti (t. j. so zárukou neba). Vzťahujú sa nielen na ľudí, ktorí sa budú modliť korunku, ale aj na zomierajúcich, pri ktorých sa ju budú iní modliť s dôverou.

Nezabudnime si prečítať tieto úryvky z Denníčka: 687, 754, 1541 a zakúsme silu modlitby korunky Božieho milosrdenstva. Tí, ktorí ju praktizujú, zažili veľakrát v živote veľké zázraky Božieho milosrdenstva. Preto sa dnes milióny ľudí na celom svete modlievajú túto korunku. Je preložená hádam do všetkých jazykov sveta, dokonca aj do rôznych nárečí. A niet sa čo čudovať. Je to dar od Boha pre naše časy.