V mojom umučení hľadaj silu a svetlo #3

3. TÝŽDEŇ: Spájam svoje duševné utrpenia s utrpením Ježiša

V plockom kláštore, do ktorého sestra Faustína prišla v máji alebo júni 1930, sa začína jej veľké prorocké poslanie. Bola nedeľa 22. februára 1931 keď prvý raz uvidela Ježiša v takej podobe, ako ho aj my dnes môžeme vidieť na obraze Božieho milosrdenstva. 

V plockom kláštore sa začali šíriť správy o nejakom zjavení sestry Faustíny. Spolusestry v komunite sa k nej začali skepticky správať: jedni ju varovali pred ilúziou, iné hovorili, že je hysterická a vymýšľa si a ešte iné s uznaním tvrdili, že musí byť blízko pri Ježišovi, pretože tak pokojne znáša toľko utrpenia. Rozhodla som sa všetko v tichosti znášať, ani sa neospravedlňovať, keď sa ma vypytovali – zapísala do Denníčka sestra Faustína. Jedny moje mlčanie dráždilo, najmä tie zvedavejšie. Druhé – hlbšie mysliace – hovorili, že sestra Faustína musí byť predsa len blízko Boha, keď má silu vydržať toľko utrpenia (Den. 126).

Všetko sa skončí v tomto slzavom údolí, aj slzy sa odplavia, aj bolesť prestane. Len jedno nepominie – láska k  tebe, Pane. Všetko sa skončí v tomto vyhnanstve, skúšky i suchopárnosť duše. A hoci by duša neprestajne zomierala, keď má Boha – nič ňou nezakolíše (Den. 1132).

Najväčším utrpením však bola neistota o pôvode zjavení. Predstavené ju posielali ku kňazom a kňazi k predstaveným. Sestra Faustína si priala, aby nejaký kňaz v autorite Cirkvi vyriešil tento problém a povedal jedno slovo: Buďte pokojná, ste na správnej ceste, alebo – zavrhnite to všetko, lebo to nepochádza od Boha (Den. 127). V tejto situácii sa snažila vyhýbať sa Pánovi, a keď prichádzal, pýtala sa: Ježišu, si môj Boh alebo nejaká vidina? Lebo predstavení mi hovoria, že bývajú rôzne klamy a vidiny. Ak si môj Pán, tam ma, prosím ťa, požehnaj. – Vtom Ježiš urobil nado mnou veľký znak kríža a ja som sa prežehnala. Keď som sa mu ospravedlnila za tú otázku, Ježiš mi povedal, že som ho touto otázkou nezarmútila. Pán mi povedal, že sa mu veľmi páči moja dôvera (Denníček 54). 

  • Ako prežívam utrpenia duše?
  • Som si vedomý toho, že Boh je vždy blízko pri mne?
  • Mohol by Ježiš dnes pri pohľade do mojej duše povedať, že sa mu páči moja dôvera?