Veľká noc 2023

„Ó, najsladší Ježišu, ktorý si dal aj mne úbohej poznať tvoje nepreniknuteľné milosrdenstvo (…). Hľa, dnes beriem do rúk tieto dva lúče, ktoré vytryskli z tvojho milosrdného Srdca – krv a vodu – a rozsievam ich po celej zemeguli. Nech…