Poďakovanie

Ďakujeme vám za vašu účasť na duchovnej aktivite: Milosrdenstvo pre nás a celý svet. Pozvanie prijalo a zapojilo sa: 1100 osôb.Najviac z: Poľska, Talianska a Španielska. Modlili sme sa za všetky krajiny na svete.Najviac ľudí sa modlilo za: Poľsko, Rusko a…

Milosrdenstvo pre nás a … 2023 – 2. časť

Sviatok Božieho milosrdenstva – 16. APRÍL 2023 Modlíme sa za celý svet! Chcem sa zapojiť Ako sa zapojiť do modlitebnej akcie? 1 Vyber si kontinent Po výbere kontinentu sa Ti zobrazí tabuľka s názvami krajín, ich vlajkami a počtom ľudí,…

Veľká sobota – Nádej

V Denníčku nájdeme len dve poznámky, ktoré si sv. sestra Faustína zapísala na Bielu sobotu. Vyžaruje z nich a radosť.   V prvom úryvku ju Ježiš uisťuje, že to, čo doteraz v Denníčku napísala, je v súlade s Božou vôľou. „Počas adorácie mi…

Zelený štvrtok – túžba po Bohu

Na Zelený štvrtok Ježiš povedal sv. sestre Faustíne: „Túžim, aby si sa obetovala za hriešnikov, zvlášť za tie duše, ktoré stratili nádej v Božie milosrdenstvo“ (Den. 308). V ten deň sa sestra Faustína „v zjednotení s Ježišom Kristom, Vykupiteľom duší“,…