Zelený štvrtok – túžba po Bohu

Na Zelený štvrtok Ježiš povedal sv. sestre Faustíne: „Túžim, aby si sa obetovala za hriešnikov, zvlášť za tie duše, ktoré stratili nádej v Božie milosrdenstvo“ (Den. 308). V ten deň sa sestra Faustína „v zjednotení s Ježišom Kristom, Vykupiteľom duší“,…

„V tebe mám zaľúbenie“

V termíne od 24. do 26. sa konali duchovné cvičenia v rámci Združenia Faustínum so Svätým písmom a Denníčkom sv. Faustíny pre Slovákov a Čechov. Témou cvičení bol citát zo Svätého písma: „V tebe mám zaľúbenie“ – Ako sláviť sviatosť zmierenia.…