Sviatok všetkých svätých 2020

1. november – Sviatok všetkých svätých – je výnimočným dňom zvelebovania Božieho milosrdenstva za toľko úžasných ľudí, ktorých uctievame ako svätých, a ktorí nám svojím životom ukazujú cestu k Bohu. Je to aj výnimočný deň v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva, nakoľko oslavujeme výročie založenia našej rehoľnej rodiny. Ďakujeme milosrdnému Bohu za našu zakladateľku Matku Teréziu Potockú a charizmu milosrdenstva, ktorú jej Boh zveril, ako aj za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie – svätú Faustínu. Prosíme o modlitby za každú z nás ako aj za nové povolania.

„Zvelebuj Pánovo milosrdenstvo, duša moja,
nech sa v ňom raduje celé moje srdce,
lebo nato si ním vyvolená,
aby si šírila slávu jeho milosrdenstva” (Den. 1652).