Svedčiť o milosrdenstve

“Tento pohľad na našu dobu, ktorý nevyhnutne vyvoláva hlbokú obavu, nás upamätúva na slová, ktoré v dôsledku vtelenia Syna Božieho zazneli v Máriinom chválospeve Magnifikat a oslavujú milosrdenstvo „z pokolenia na pokolenie“. Cirkev dnešnej doby zachováva krásu týchto nebeských slov vo svojom srdci a používa ich vzhľadom na skúsenosti a bolesti veľkej ľudskej rodiny. Pritom si hlbšie a presnejšie uvedomuje, že musí celou svojou činnosťou vydávať svedectvo o Božom milosrdenstve” (Dives in misericordia, 12).

Mária, ktorá vo svojom živote jedinečným spôsobom zakúšala Božie milosrdenstvo, vypovedá svoj Magnifikát, ktorým oslavuje Boha. Táto skúsenosť milosrdnej lásky Stvoriteľa umožňuje Márii vidieť milosrdenstvo pretrvávajúce z pokolenia na pokolenie v celej histórii ľudstva a vydávať o ňom svedectvo vo svojom živote.

Aké prejavy Božieho milosrdenstva som si všimol vo svojom živote počas minulého týždňa?

Delím sa s inými, ako Boh pracuje v mojom každodennom živote?

„Ó, milosrdný Pane, zahrnul si ma toľkými darmi len pre svoje milosrdenstvo. Keď vidím, že všetko som dostala zadarmo, s najhlbšou pokorou zvelebujem tvoju nepochopiteľnú dobrotu” (Den. 1523)

„Na čo sa pozriem, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve” (Den. 651).