Sv. Faustínu si bude Cirkev pripomínať ľubovoľnou spomienkou 5. októbra

Katolícka cirkev latinského obradu bude každoročne v termíne 5. októbra sláviť ľubovoľnú spomienku sv. Faustíny Kowalskej, panny. Jej zaradenie do Všeobecného rímskeho kalendára ustanovila dekrétom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
V úvode dekrétu s dnešným dátumom 18. mája a podpismi prefekta kongregácie kardinála Roberta Saraha a sekretára Mons. Arthura Rocheho čítame:
«Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja» (Lk 1,50). To, čo Panna Mária ospievala v Magnifikate, kontemplujúc spásonosné dielo Boha v prospech každej ľudskej generácie, našlo ozvenu v duchovnej skúsenosti svätej Faustíny Kowalskej, ktorá, skrze dar z neba, videla v Pánovi Ježišovi Kristovi milosrdnú tvár Otca a stala sa jej ohlasovateľkou.
Dekrét pripomína aj základy duchovnosti sv. Faustíny a jej životný profil. Sv. Mária Faustína Kowalska (krstným menom Elena) sa narodila v roku 1905 v dedinke Głogowiec pri meste Łódź a zomrela v Krakove v roku 1938. Svoju mladosť strávila medzi sestrami bl. Panny Márie Milosrdenstva, kde sa veľkodušne formovala v povolaní prijatom od Boha a dozrievala v intenzívnom duchovnom živote bohatom na mystické dary a vo vernej odpovedi na ne.
Príbeh o tom, čo v nej Pán vykonal, sama opísala v Denníčku svojej duše, svätyni stretnutia s Pánom Ježišom: počúvajúc toho, ktorý je Láska a Milosrdenstvo pochopila, že žiadna ľudská bieda sa nemôže porovnávať s milosrdenstvom, ktoré nevyčerpateľne prúdi z Kristovho srdca. Stala sa tak inšpirátorkou hnutia zameraného na hlásanie a vzývanie Božieho milosrdenstva pre celý svet.
Kanonizovaná bola v roku 2000 sv. Jánom Pavlom II. a jej meno sa rýchlo stalo známym v celom svete. V Božom ľude, rovnako u duchovných pastierov ako u laických veriacich, sa tým ešte viac rozšírila úcta k Božiemu milosrdenstvu, jeho vzývanie a dosvedčovanie životom.
Prílohou dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sú aj príslušné liturgické texty v latinskom origináli.