Stretnutie krakovskej formačnej skupiny

20. júna 2020 sa uskutočnilo posledné stretnutie krakovskej formačnej skupiny. 
Počas sv. omše a adorácie Najsvätejšej Sviatosti v Bazilike Božieho milosrdenstva sme ďakovali Bohu za čas formácie a všetky milosti, ktoré sme dostali. Na poslednej prednáške „Ako žiť Eucharistiou v každodennom živote“ sme si zhrnuli celý formačný rok, ktorý sa venoval téme Eucharistie, jej sláveniu a významu v živote apoštolov Božieho milosrdenstva.
 
Počas stretnutia sme sa tiež rozlúčili so sr. Dianou Kuczek KMBM, ktorá dlhé roky pôsobila v Krakove vo Faustínum a donedávna aj ako podpredsedníčka Združenia. Od septembra sr. Diana bude slúžiť ako predstavená v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Płocku. Ďakujem za všetko dobro, ktoré vniesla do nášho spoločenstva, zahŕňame ju srdečnou modlitbou a želáme Božie požehnanie na novom pôsobisku.