Spoločenstvá združenia Faustínum na Slovensku

Bratislava – Petržalka

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie
Lúky, Betliarska 3
851 07 Bratislava – Petržalka
vdp. Milan Puškár

Čierny Balog – Dobroč

Farnosť Premenenia Pána
P. Jilemnického 134
976 52 Čierny Balog-Dobroč
vdp. Štefan Šeliga

Detva

Farnosť sv. Františka z Assisi
Partizánska 64
962 11 Detva
o. Artur Ciepielski

Humenné

Farnosť Sv. Košických mučeníkov
Dargovských hrdinov 6177/22
066 01 Humenné
vdp. František Petro
sr. M. Pavla Stanovčáková ISMM

Koprivnica

Farnosť sv. Ondreja
Koprivnica 20
086 43 Koprivnica
vdp. Milan Supek

Košice – KVP

Farnosť Božieho milosrdenstva
Trieda KVP 6
040 23 Košice – sídlisko KVP
vdp. Tomáš Svat
sr. M. Antoniána Štullerová ISMM

Nižný Hrušov

Farnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi
094 22 Nižný Hrušov 41
sr. M. Pavla Stanovčáková ISMM
a

Piešťany

Exercičný dom Jezuitov
Poštová 1 
921 01 Piešťany
o. Ivan Bunček SJ

Prešov

Farnosť sv. Mikuláša
Hlavná 81
080 01 Prešov
vdp. Jozef Heske

Sabinov

Farnosť Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa
Námestie slobody 31
083 01 Sabinov
vdp. Martin Miškuf

Slovenská Ľupča

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Murgašova 1
976 13 Slovenská Ľupča
vdp. Peter Ivanič