Spoločenstvá združenia Faustínum na Slovensku

Bratislava – Petržalka

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie
Lúky, Betliarska 3
851 07 Bratislava – Petržalka
vdp. Milan Puškár

Čierny Balog – Dobroč

Farnosť Premenenia Pána
P. Jilemnického 134
976 52 Čierny Balog-Dobroč
vdp. Štefan Šeliga

Detva

Farnosť sv. Františka z Assisi
Partizánska 64
962 11 Detva
o. Artur Ciepielski
sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM

Humenné

Farnosť Sv. Košických mučeníkov
Dargovských hrdinov 6177/22
066 01 Humenné
vdp. Jozef Kozák
sr. M. Pavla Stanovčáková ISMM

Koprivnica

Farnosť sv. Ondreja
Koprivnica 20
086 43 Koprivnica
vdp. Milan Supek
sr. M. Benediktína Fečová ISMM

Košice – KVP

Farnosť Božieho milosrdenstva
Trieda KVP 6
040 23 Košice – sídlisko KVP
vdp. Jozef Kacvinský
sr. M. Antoniána Štullerová ISMM

Nižný Hrušov

Farnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi
094 22 Nižný Hrušov 41
sr. M. Pavla Stanovčáková ISMM

 

Piešťany

Exercičný dom Jezuitov
Poštová 1 
921 01 Piešťany
o. Ivan Bunček SJ

Prešov

Farnosť sv. Mikuláša
Hlavná 81
080 01 Prešov
vdp. Jozef Heske
sr. Jana Mária Krnáčová ISMM

Prievaly

Kaplnka sv. Kríža
Cerová 1
906 33 Cerová 1
o. Artur Ciepielski
a

Sabinov

Farnosť Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa
Námestie slobody 31
083 01 Sabinov
vdp. Martin Miškuf

Slovenská Ľupča

Farnosť Najsvätejšej Trojice
Murgašova 1
976 13 Slovenská Ľupča
vdp. Peter Ivanič

Šaľa

Farnosť sv. Margity Antiochijskej
Školská 2
927 01 Šaľa
vdp. Tomáš Kišon