Spojme sa v modlitbe

Povzbudzujeme všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, najmä členov a dobrovoľníkov Faustínum k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zastavenia epidémie koronavírus a za všetkých pacientov a lekárov. Prosme o Božie milosrdenstvo pre celý svet, aby aj toto ťažké obdobie bolo zakúsením Božej milosti. Ježiš povedal sv. Faustíne:

Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto korunku. Zapíš tieto slová, dcéra moja. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo pozná moje nepreniknuteľné milosrdenstvo. Je to znamenie posledných čias, po ňom príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva, nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytryskla“ (Denníček 848).