„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá zo Španielska

Marina

Volám sa Marina Duarte a som z Madridu.

Vstúpila som do združenia „Faustínum“, pretože na tejto ceste sa s veľkou dôverou približujem k moru milosrdenstva, aby som sa mohla učiť od sv. Faustíny stále viac dôverovať Bohu a nechať sa premieňať jeho milosrdenstvom. 

Vďaka „Faustínum“ som si začala uvedomovať svoju úbohosť a zistila som, že Pán ma miluje takú, aká som a chce zmeniť celú moju bytosť. Chce, aby som mohla byť odrazom jeho lásky medzi tými, uprostred ktorých žijem.

Ďakujem celému „Faustínum“! Nech vám Pán naďalej žehná, aby sa toto posolstvo dostalo do celého sveta a prinieslo hojné ovocie.

Ephrem

Volám sa Ephrem Tshibamfumu, bývam v Madride.

Vstúpil som do združenia Faustínum, pretože aj keď som už mal vedomosti o tejto úžasnej pobožnosti, formácia priamo pri prameni bola pre mňa darom, ktorý som dostal od Kráľa milosrdenstva – bez akejkoľvek zásluhy z mojej strany.

Odkedy som začal formáciu v združení Faustínum, zmenil som svoj spôsob chápania a prežívania úcty k Božiemu milosrdenstvu. Zistil som, koľko chýb som urobil z nevedomosti.

V mojej rodine sme pochopili, čo to znamená „dôverovať Kráľovi milosrdenstva“. Náš život v roku 2020 bol úplne iný, napriek pandémii sme sa snažili žiť bez vnútorných nepokojov, bez strachu a bez straty nádeje, pretože sa s manželkou obaja sa formujeme v združení Faustínum. Snažíme sa odovzdať rodine toto posolstvo: kto nedôveruje Kráľovi milosrdenstva, nemôže byť jeho apoštolom a nemôže oslavovať jeho sväté meno.

Odkedy som v združení Faustínum, teším sa prítomnosťou Kráľa milosrdenstva:  „blízkeho Boha a priateľa, ku ktorému sa obraciam s dôverou a slobodou“. Uvedomil som si, že by som sa nemal báť svojich hriechov, ale skôr sa učím pristupovať k Prameňu milosrdenstva, kde ma čaká milosrdný Ježiš s náručím plným súcitu a stále obnovujúcou sa láskou.

Ďakujem všetkým zo združenia Faustínum! Nech toto dielo naďalej rastie na Božiu slávu a spásu duší, ktoré ešte nepoznajú Pánovu lásku!