„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá zo Slovenska

Alena

Faustínum sa stalo mojou rodinou. Napĺňa ma celé to dielo, všetky tie aktivity ako korunka, hodina milosrdenstva, korunka za zomierajúcich, preukazovanie skutkov milosrdenstva… Proste, ako keď nájdeš svoje povolanie a som šťastná a vďačná, že môžem byť z Božej milosti členom tejto rodiny.

Andrej

Som v združení FAUSTÍNUM pretože: Sám na sebe som pocítil „zásah“ Božieho milosrdenstva. Preto sa snažím ľuďom hovoriť o poznaní dobroty Boha. Stretnutia v združení Faustínum mi dodávajú silu uvažovať a pomáhajú mi vedieť to zdieľať s inými ľuďmi. 

Eva

Som v združení FAUSTÍNUM pretože: Stretnutia v tomto spoločenstve a prednášky sestier KMBM a duchovných otcov mi dodávajú silu do života, pokoj a učia ma pokore. Odkedy som v združení cítim sa pokojnejšie, viac sa snažím s ľuďmi rozprávať o Božom Milosrdenstve, viac o ňom čítam a rozjímam. Snažím sa ho praktizovať v živote a povzbudzovať aj iných ľudí v dôveru v Božie milosrdenstvo.

Hanka

Som v združení Faustínum, pretože Milosrdný Boh mi preukazuje svoju blízkosť každý deň v tejto dobe,  ako nás veľmi miluje a vždy bude aj Panna Mária stačí len jedno odovzdať sa Ježišovi. A Panne Márii tak isto pod jej ochranu aj Duchu svätému.

Jana

Volám sa Jana Kosnáčová a členkou združenia Faustínum som sa stala 3. 09. 2005 po formácii ,ktorú som absolvovala v Čiernom Balogu. V roku 1998 som s farnosťou Detva prvýkrát navštívila Sanktuárium
Božieho Milosrdenstva v Krakove, kde som prosila o dar uzdravenia pre môjho krsného syna Miška. Miško sa narodil v roku 1997 ako zdravotne ťažko postihnuté dieťa s diagnózou DMO+ hluchoslepota, epilepsia. Starostlivosť oňho bola veľmi náročná,  preto, že brat i  švagrina boli v tom čase študenti na vysokej škole. Často som cestovala do Bratislavy, aby som im pomáhla. V roku 2007 som bola s Miškom na  liečeni v Čilistove. Do susednej izby, ubytovali pána s troma deťmi 7, 8, 9 rokov (Filip, Dominika, Terezka). Osemročné bolo DMO len Miško bol na vozíku a Dominika  bola chodiaca.
Skamarátili sme sa a oni mi porozprávali, že 4. 09. 2005 vo veku 40 rokov zomrela ich mama na zlyhanie srdca. Vzdialenosť medzi nami bola 200 km, veľa sme si telefonovali, povzbudzovali sa a navštevovali. Spájalo nás, že sme veriaci  a máme v rodine inak obdarené deti. V  roku 2012 som sa v 46 rokoch vydala a odsťahovala k mojej novej rodine. Starať sa o postihnute dieťa znamená žiť život v ústrani, ale aj obety  a priležitosť cvičiť sa v skutkoch milosrdenstva. Celá rodina si obľúbila úctu k Božiemu milosrdenstvu. Za 9 rokov spoločného života dve deti vyrástli. Dominika ostala  na úrovni 1,5 ročného dieťaťa a vyžaduje si celodennú starostlivosť.
Chápem, že milosrdenstvo má mnoho podôb. Vždy,všade a v každom čase možno konať dobro.
Vrúcna láska k bohu vidí okolo seba neustále potrebu dávať sa skutkom, slovom a modlitbou (Den. 1313).

Jolana

V Združení apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum som pretože:

V roku 1996 prišiel do našej farnosti kňaz, ktorý často hovoril o Milosrdnom Ježišovi a jeho Láske, sestre Faustíne, modlitbe korunky a hodine milosrdenstva…

Na druhú veľkonočnú nedeľu 7.4.1997 (ktorá nebola ešte cirkvou schválená ako nedeľa Božieho milosrdenstva) spomínaný kňaz slúžil sv.omšu. Pred oltárom bol vystavený krásny, maľovaný obraz Milosrdný Pán Ježiš s nápisom Ježišu dôverujem Ti! Počas homílie ma veľmi oslovili slová Pána Ježiša, ktoré povedal sr. Faustíne, čo opisuje v Denníčku  č. 699.

,,Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci jej hriechy by boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo ja také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anjelský.“

Tieto slová hlboko zasiahli moje srdce a prišlo rozhodnutie odvrátiť sa od hriechu a obrátiť sa k tomuto Ježišovi. V ten deň som pristúpila k sviatosti zmierenia a prijala som Pána Ježiša v eucharistii. Kňaz mi požehnal obraz Milosrdného Pána Ježiša pred ktorým som sa začala každý deň modliť. Môj život sa začal postupne meniť. Zo dňa na deň sa zväčšovala túžba spoznať Milosrdného Pána Ježiša: kto je On? Kto mi dáva takú silu Lásky, ktorou ma priťahuje.

Kúpila som si Sv. písmo a Denníček sr. Faustíny. Každú voľnú chvíľu som trávila pri týchto vzácnych knihách, ktoré zostali moje najobľúbenejšie do dnes.

Prichádzala túžba spoznať ho v podobe :aký je a zotrvať s ním čo  najviac.

Častejšie som pristupovala ku sviatostiam a začala som pociťovať nové oslobodzujúce vzťahy k sebe, mojej rodine, k druhým a k Bohu.

Túžila som po spoločenstve a prehlbovať si dôveru v Ježiša. Den. č. 438: ,,Prenikni do mojich tajomstiev a poznáš priepasť môjho milosrdenstva voči stvoreniam a moju nepreniknuteľnú dobrotu.“

Pozvanie do môjho vytúženého spoločenstva Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum som dostala dňa 10.5.2003 odovzdaním prihlášky v Krakove-Lagievnikoch ako dobrovoľníčka.

Po roku 4.9.2004 som bola prijatá za členku a začala sa 4 ročná formácia, kde do teraz zakúšam krásu jednoty spoločenstva pod vedením sestier KMBM z Košíc a duchovného otca Artura Ciepielskeho. Naše spoločenstvo sa postupne rozrastalo a  je veľkým darom a bohatstvom cirkvi, ktorá sa zrodila z Ježišovho boku.

Vzácny dar pre našu farnosť je relikvia sv. sr. Faustíny, ktorú sme s radosťou prijali od sestier KsMBM z Krakova a Košíc 7. júna 2014. Sv. Faustína sa stala našou pomocníčkou, sprievodkyňou a ochrankyňou na ceste nášho každodenného života.

Nedokážem si predstaviť, aký by bol môj život, keby som neskúsila nasledovať Pána. Chválim ho za jeho milosrdenstvo, trpezlivosť so mnou a nepochopiteľnú lásku, ktorou ma pritiahol k sebe.

Pán Ježiš už dnes nekráča po tejto zemi, ale neprestáva milovať najbiednejších, chorých a opustených. Aby aj dnes k ním mohol prísť potrebuje moje nohy, ruky, jazyk a moje srdce. A toto všetko mi dal, aby som mohla darovať iným slovom, skutkom, modlitbou.

Po 24 rokoch toto svedectvo vychádza zo vzťahu, ktorý som prijala, ktorý som prežila a prežívam a Pán mi ukázal, kto On je, aký je  a ja  môžem ďakovať len Božej milosti a spomínať, aby som to mohla vyrozprávať druhým. Aby ste aj vy mohli zakúsiť svoju osobnú skúsenosť s milosrdným Pánom Ježišom a jeho  nekonečne veľkým milosrdenstvom.

Ježišu dôverujem Ti !

Jozef

Som v združení Faustínum, pretože potrebujem Božie Milosrdenstvo a tiež mal som už dávnejšie túžbu k tejto pobožnosti. Hľadal som, čítal som si, modlil a potom prišla možnosť vstúpiť do združenia Faustínum a stal som sa členom. Som vďačný Ježišovi.

Juraj

Som v združení Faustínum, pretože…

Som v združení Faustínum, pretože v ňom nachádzam ochotu konať dobro, lásku a milosrdenstvo skutkom, slovom a modlitbou. Mám sedemdesiatštyri rokov, z toho päťdesiatdva som prežil v kostole ako organista. Pri svätých omšiach som počul nespočetné úvahy, myšlienky, homílie a kázne. Moje rozhodnutie byť v združení Faustínum malo niekoľko etáp. V bývalom režime som sa angažoval v ,,tajnej cirkvi“ pod vedením vtedajšieho tajne vysväteného o.biskupa Korca. Mojou úlohou bolo rozširovať a pašovať náboženskú literatúru, hlavne z Krakova v sídle saleziánov na Konfederackej ulici.

Po roku 1989 som tri roky pôsobil v spoločenstve Koinonia Ján Krstiteľ v Košiciach, kde som absolvoval aj korešpondenčnú  biblickú školu so záverečnou skúškou.

V auguste v roku 2009 po duchovnej obnove z  iniciatívy  p. kaplána Supeka a sestry Clarety z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva vzniká vo farnosti Sabinov združenie Faustínum.  Od prvej chvíle som neváhal a stal som sa jej dobrovoľníkom. Po absolvovaní základnej formácie ABC duchovného života, ktorá trvala štyri roky a po posudku miestneho p. dekana a odporučenia dvoch svedkov som sa v roku 2016 stal členom  Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva pri sv. omši v Košiciach, ktorú celebroval o. biskup Mons. Stanislav Stolárik za prítomnosti sestier Matky Božieho milosrdenstva z Poľska a zo Slovenska. V združení Faustínum som veľmi rád, lebo mám jedinečnú možnosť hlbšie prenikať do duchovnosti a apoštolátu sv. sestry Faustíny, čo má blahodarné účinky aj na môj duchovný život. V Sabinove sa nám podarilo vybudovať aj kaplnku Božieho milosrdenstva na Ul. 17. novembra, pri ktorej sa modlíme každý piatok. Zúčastňujem sa aj na  Korunke za zomierajúcich. Ak by som mal  vybrať nejaké myšlienky z Denníčka svätej Faustíny, ktoré ma oslovujú každý deň, tak sú to: ,,Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu“. Den. 300;  ,,Duše, ktoré šíria úctu  k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným  Spasiteľom…“ Den. 1075, alebo ,,…Tvojou úlohou je získavať pre mňa duše modlitbou a obetou, povzbudzovaním k dôvere v moje milosrdenstvo“. Den. 1690.

Ježišu, dôverujem Ti.

Barbora

Barbora Kyjácová, dobrovoľníčka, Omšenie, Slovensko

Do združenia Faustínum som sa prihlásila, lebo ma oslovila duchovnosť sv. sestry Faustíny.

Sv. sestra Faustína ma doteraz veľmi priťahuje v rámci mnohých mnou poznaných vlastností. Páčia sa mi jej črty osobnosti vo vzťahu k Pánu Bohu, kongregácií, rodine i ostatným – jednoduchosť, pokora, obetavosť, čistota, chudoba, poslušnosť, dôvera i mnohé ďalšie. 

Som v združení Faustínum ako dobrovoľník z viacerých dôvodov.

Pretože: 

1. Božie milosrdenstvo – je podľa môjho názoru najkrajšou Božou vlastnosťou

2. Mojím povolaním v bežnom živote je Ošetrovateľstvo – sestra. 

Moja služba v hospici je aj obetou za dielo – Faustínum.

3. Napriek pandémií COVID 19 – združenie Faustínum, v zastúpení KMBM duchovne formuje a vzdeláva formou individuálnou (publikácie, youtube). V čase priaznivej epidemiologickej situácie majú všetci ctitelia, dobrovoľníci a členovia možnosť absolvovať duchovné obnovy napr. v Dolnom Smokovci pod vedením sestričiek z KMBM a kňaza.

4. Združenie Faustínum – je miestom kde patrím, lebo som sa tak slobodne rozhodla. Svoje rozhodnutie neľutujem. 

5. Faustínum mi dáva silu znášať mnohé ťažkosti života. Pán Ježiš a sv. sestra Faustína by mi dali za pravdu, ak poviem pravdu: Božie milosrdenstvo mi dáva dôvod žiť.

6. Verím, že raz budem môcť byť členom Združenia Faustínum, ak to bude v zhode s Božou vôľou. 

7. Jezu ufam tobie.

Mária

Pochválený buď Ježiš Kristus. Posielame Vám naše svedectvo, prečo sme v združení Faustínum…
Akoby celé to dielo a život, ktoré nám sv. Faustína zanechala v Denníčku, bolo aj mojou životnou cestou a smerom v živote, ktorým sa  mám uberať. Faustínum je pre mňa životným štýlom, silou a nádejou.

Marta

Som vďačná za združenie Faustínum, do ktorého som bola povolaná, resp. povolávaná postupne, oboznámujúc sa s posolstvom milosrdenstva ako bolo zjavené sv. sestre Faustíne. Tieto informácie prerástli postupne aj do túžby podieľať sa bližšie na charizme šírenia posolstva Božieho milosrdenstva v užšom spoločenstve, zdieľajúc medzi sebou vzájomne naše spoločné kroky ale aj ťažkosti v šírení milosrdenstva dnešnému svetu ako aj v našich rodinách. Po rokoch dobrovoľníctva som sa rozhodla vstúpiť do Združenia ako člen 29.10.2011. A táto moja nie ľahká misia, ako toto členstvo vnímam, stále trvá.

Takisto ďakujeme Bohu za Vás, za Vašu podporu v našom Združení ale aj všeobecne v rámci Vášho povolania, za Vašu podporu modlitbovú a následne aj aktívnu, ktorú vyvíjate pri rôznych udalostiach a aktivitách, ako aj vo forme sprostredkovanej prostredníctvom publikácií, prekladov, videí a internetu, ktoré ste pripravili a stále tvoríte aj v tejto neľahkej dobe. Nech sú tieto Vaše snaženia požehnané a nech zasiahnu srdcia nás i tých, ktorým sú určené v dnešnom svete.

Patrik

Ježišu, dôverujem ti!

Som v združení Faustínum, pretože Milosrdenstvo Všemohúceho Boha najväčšia a najkrajšia vlastnosť je  cez svedectvo svätej sestry Faustíny v tomto spoločensve žité, spoznávané a oslavované. Zaroveň je spoločenstvom ktoré sa modlí a koná skutky milosrdenstva z lásky k Ježišovi a žije spolu v prítomnosti Ježiša a snaží sa byť milosrdné ako On. Veľmi dakujem spoločenstvu za podnety a formáciu ako správne praktizovať úctu k Božiemu milosrdenstvu, či už to je zo Svätého Písma, Denníčka Svätej Faustíny alebo Papežských dokumentov, alebo iných dokumentov a materiálov. Všetko toto som znovaobjavil. I ked situácia v našej rodine nie je dokonalá, skôr by som povedal nie jednoduchá, to ma ešte viac pohýna dôverovať Ježišovi, čo ma napĺna pokojom a vnútornou radosťou a tiež konať milosrdenstvo.

Marta

Som v združení Faustínum, pretože ma oslovil život sv. Faustíny jej život prežitý s Pánom Ježišom. Jeho posolstva pre ňu a pre celý svet. Učilo ma to, ako prežívať a prejavovať Božie milosrdenstvo v bežnom živote a vo vzťahu k iným ľuďom.

Anna

Človek je tvor spoločenský – túži po vzťahu, či už v rodine, v práci, s kamarátmi, susedmi… No najkrajšie spoločenstvo je vzťah s Bohom – s Božou milosťou.

Sme poznačení hriechom a zachránení Božou milosťou. Prejavom tejto Božej milosti a s ňou aj Božej štedrosti a veľkorysosti je Božie milosrdenstvo. V Božom milosrdenstve sa často prejavuje láskyplná Božia trpezlivosť a vernosť voči človeku, ako aj šanca začať vždy znova.

Bolo by veľkou nevďačnosťou človeka, ba priam hriechom, nevyužiť túto možnosť. Preto som členkou združenia Faustínum. Chcem šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu slovom, modlitbou a skutkami. Chcem stále viac dôverovať Pánu Bohu a jeho činorodej láske voči blížnemu. V Denníčku sv. sestry Faustíny čítame: „A stáva sa nepochopiteľný zázrak Tvojho milosrdenstva, ó, Pane. Slovo sa stáva Telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo, vtelené milosrdenstvo. Svojím uponížením si nás pozdvihol k svojmu Božstvu. Je to Tvoja veľká láska, je to priepasť Tvojho milosrdenstva. Nebesia žasnú nad hojnosťou Tvojej lásky. Teraz sa nikto nebojí priblížiť sa k Tebe. Si milosrdným Bohom, zľutúvaš sa nad úbohosťou, si naším Bohom a my sme Tvojím ľudom. Si naším Otcom a my sme skrze milosť Tvojimi deťmi. Nech je oslavované Tvoje milosrdenstvo, že si ráčil zostúpiť k nám.“ (Denníček 1745).

Zlatica

Vďaka Bohu, po prekonaní ťažkej choroby som pocítila túžbu ešte viac sa priblížiť k Bohu a prehĺbiť svoju vieru. Vtedy moja priateľka, ktorá ma svojou prítomnosťou, modlitbami a Božím slovom počas celej nemoci sprevádzala pozvala na stretnutie združenia Faustínum. Hneď po prvom stretnutí pri večernej modlitbe som ďakovala Milosrdnému Ježišovi za jeho vedenie. Postupne formáciou duchovného otca,  sestričiek, ktoré nám so zatienením rozprávajú o živote sv. sr. Faustíny a čítaním Denníčka som vnikala do tajomstiev Božieho milosrdenstva a na každé stretnutie sa teším, lebo som tam našla mnoho spriaznených duší. V srdci cítim, že toto moje rozhodnutie , prináša ovocie. Snažím sa praktizovať skutky milosrdenstva k blížnemu a čo je hlavné, kým predtým som pri modlitbe prosila – Ježišu chcem Ti dôverovať, teraz hovorím – Ježišu dôverujem Ti.

Silvia

Som v združení Faustínum, pretože byť apoštolom Božieho
milosrdenstva pre mňa  znamená neustálu výzvu ostávať
milosrdným, napriek ťažkým životným chvíľam i utrpeniam. V
srdci Božieho milosrdenstva je môj obnovený domov, ktorý je tu pre
každého v akomkoľvek úbohom, bolestnom, bezútešnom alebo v
hriešnom stave. Preto oň prosím pre tých, ktorí to potrebujú. Je
to zdroj skutočnej ľudskej dôstojnosti.  Byť v jeho živej
prítomnosti, byť živým svedkom Krista. A on nedovolí sa mi
„skrývať“ pred Bohom či preceňovať svoje bolesti na úkor iných.
Učí ma milovať Krista v trpiacich ľuďoch stále viac. Je to jeho
živý dotyk. On sa ku mne skláňa a ja sa túžim skláňať k iným. 
Tam, kde mám najväčšie nedostatky, tam najviac dúfam.