„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá z Talianska

Frate Attilio OFMCap

Som členom Faustínum, pretože je to moja rodina a môj domov. Ja sám už niekoľko rokov šírim úctu k Božiemu milosrdenstvu, rozdávam obrázky Milosrdného Ježiša, odovzdávam formy úcty počas katechézy, rozprávam mladým ľuďom v školách a oratóriách príbeh sv. Faustíny, uverejňujem videá na tému Božie milosrdenstvo na kanáli YouTube. Postupom času som cítil potrebu stretnúť sa a spoznať ďalších ľudí, ktorí rovnako ako ja milujú a uctievajú Božie milosrdenstvo. Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu prostredníctvom osobných iniciatív ma začalo unavovať a bol som zmätený. Spýtal som sa sám seba: „Robím to, čo je správne? Nepreháňam to? Tieto a ďalšie otázky podporovali môj duchovný nepokoj: strach z chýb a nesprávneho šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu. Združenie „Faustínum“ mi umožnilo hlboko poznať tajomstvo Božieho milosrdenstva a ukázalo spôsoby, ako ho správne šíriť. V združení „Faustínum” som našiel solídnu duchovnú formáciu, ktorá upevnila moje povolanie apoštola Božieho milosrdenstva v povolaní rehoľníka a kňaza. Združenie „Faustínum“ znamená stabilitu, spolupatričnosť, stretnutie s bratmi a sestrami, odhodlanie a obetu, poslanie, čítanie, meditáciu a štúdium, ohlasovanie, radosť a odhodlanie; to je nežná a pozorná prítomnosť sv. Faustíny, ktorá chráni a stráži, povzbudzuje, radí, motivuje a jemne sprevádza.

Marta 

Som v združení Fastínum, pretože je pre mňa ako čerstvý vzduch, ktorý ma hladí po tvári, dodáva mi povzbudenie a nádej. Pomaly, pomaly som sa približovala k uctievaniu Božieho milosrdenstva. Asi pred 10 rokmi som sa stretla s človekom, ktorý ma naučil modliť sa korunku Božieho milosrdenstva, a odvtedy sa ju modlím. Modlila som sa za svoju rodinu, za mŕtvych a za núdznych. Po rokoch som sa stretla s ľuďmi, ktorí sa rovnako ako ja modlili túto korunku, ale v porovnaní so mnou mali niečo viac… Boli to totiž apoštoli Božieho milosrdenstva a to, čo ma na nich upútalo, bola láska a radosť, ktorú vyžarovali. Aj vo mne začala klíčiť túžba stať sa apoštolkou. A tak som tu! Na ceste slúžiť Pánovi robím prvé kroky, často zakopnem kvôli ťažkostiam každodenného života. Rozmýšľala som, prečo som tu. Chcem šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu. Odpovede, ktoré som si dala, sú: predovšetkým sa chcem zdokonaliť v cnostiach, o ktorých hovorila sv. Faustína, a potom chcem tiež “nakaziť” ľudí v mojej blízkosti. Nie som dobrá v slovách, ale preto chcem svedčiť skutkami, modlitbou a meditovaním Božieho slova. Pre mňa priblíženie sa k Božiemu milosrdenstvu je ako čerstvý vzduch, ktorý ma hladí a prináša úľavu od každodennej bolesti a napätia. Ježišu, dôverujem ti.

Giusy

Patrím do združenia Faustínum, pretože je pre mňa zdrojom, vďaka ktorému sa môžem priblížiť k tajomstvu Otcovho milosrdenstva a odovzdať ho svojim príbuzným. Odmalička som mala vždy hlbokú pripútanosť k Ježišovi, najmä k obrazu Milosrdného Ježiša. Keď som vyrástla, objavila som, s čím súvisí tento obraz: s úctou k Božiemu milosrdenstvu. Mohla som sa naučiť a prehĺbiť dejiny, život a poslanie sv. Faustíny. Pri modlitbe pred obrazom som cítila,, akoby ukázal prstom na svoju hruď a povedal mi: „Nosím ťa vo svojom srdci, pretože ťa milujem.“

Každý deň sa modlím korunku Božieho milosrdenstva, a keď si splním svoje školské povinnosti, pripájam sa aj k večnej korunke. Vždy som inklinovala ku skutkom milosrdenstva, aj keď som bola malá: mama mi hovorila, že som vždy rada dala tým, ktorí niečo nemali. Vždy mi hovorila o Vianociach, keď som ako dieťa dávala darček ​​malému žobrajúcemu dievčatku, ktoré plakalo, že sa jej páči moja bábika. Dala som tú bábiku so slovami: „Mám toľko hračiek, a ona nič nemá.“

Vždy sa usilujem o cnosť lásky. V tom, čo robím, vidím lásku, vidím Ježiša, cítim ho vo svojom srdci, cítim neopísateľnú radosť. Dnes šírim úctu k Božiemu milosrdenstvu cez úryvky z Denníčka sv. Faustíny a prostredníctvom videí pre rôzne modlitebné skupiny. So združením Faustínum som sa stretla takmer náhodou cez webovú stránku sestier z Krakova. Čítala som o iniciatívach, duchovnosti a keďže ma to všetko tak veľmi zasiahlo, rozhodla som sa požiadať o informácie. Vďaka „Faustínum“ som našla, ako som už spomínala, zdroj, z ktorého môžem čerpať svedectvo a stokrát lepšie ho ohlasovať ľuďom v mojom okolí.

Keďže v budúcnosti uvažujem o vstupe do kláštora, teším sa, že som v združení našla solídnu duchovnú formáciu schopnú prehĺbiť moje „áno“ Pánovi. 

Pre mňa je združenie „Faustínum“ prítomnosťou Kráľa milosrdenstva, ktorý je so mnou, žehná ma, vedie ma za ruku, dotýka sa môjho srdca a na príhovor sv. Faustíny Kowalskej z nás robí pravých apoštolov milosrdenstva.

Maddalena

Patrím do združenia „Faustínum“, pretože sa učím milosrdenstvu voči druhým vďaka milosrdenstvu, aké mi Boh preukazuje každý deň! Vďaka každodenným modlitbám, dennému čítaniu, katechézam a článkom publikovaným združením môžem nazerať na realitu inak, viac dôverovať Pánovi a živiť milosrdenstvom svojich blížnych. Ďakujem ti, Pane, za tvoju lásku! Ježišu, dôverujem ti!

Rosita

Patrím do združenia Faustínum, pretože sa cítim povolaná byť jeho súčasťou. Tu môžem čerpať zo zdroja lásky, ktorý ma núti čoraz viac objavovať, aké veľké je Božie milosrdenstvo. Svätá Faustína je pre mňa vzorom, ktorý mám nasledovať, sprievodkyňou, ktorá ma vedie k Ježišovi, k plnej dôvere v neho a v jeho nekonečné milosrdenstvo. Ježišu, dôverujem ti!

Gianni

Som členom združenia Faustínum, pretože mám príležitosť podeliť sa s ostatnými ľuďmi o lásku, ktorú mi milosrdný Ježiš dal spoznať prostredníctvom Denníčka sv. Faustíny Kowalskej (pred prečítaním Denníčka som nepoznal veľkosť jeho lásky). Vo „Faustínum“ som predovšetkým preto, lebo mám príležitosť prehĺbiť svoju vnútornú formáciu, aby som mohol lepšie, tak, ako to chce Pán, rozdávať lásku, ktorú som dostal a ktorú mám dať svojmu blížnemu. Pretože, ako sám povedal: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Pán si vybral ten správny okamih po mojom obrátení, aby mi dal ten veľký dar patriť do združenia „Faustinum“, za čo ďakujem pátrovi Attiliovi, všetkým sestrám z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva a milosrdenstvu Ježiša, ktorý bol ku mne, úbohému hriešnikovi, vždy taký štedrý.

Camillo

Volám sa Camillo a od 30. júna 2017 som členom združenia Faustínum. Som apoštolom Božieho milosrdenstva, pretože chcem ohlasovať posolstvo Božieho milosrdenstva. Prajem si, aby sa každá duša mohla s dôverou priblížiť k Božiemu milosrdenstvu a zažiť rovnaké zázraky, aké milosrdný Ježiš urobil a robí v mojom živote a v mojej duši. Preto som sa pred štyrmi rokmi rozhodol zasvätiť tomuto poslaniu celý svoj život, ale aby som to urobil, potreboval som formáciu. Chcel som od základov poznať posolstvo, ktoré Boh zveril sv. sestre Faustíne, a preto som napísal do kongregácie v Krakove.  Začali ma formovať sestry zo združenia Faustínum. Takto môžem v plnosti žiť nekonečným milosrdenstvom, ktoré sa zjavilo v mojom živote.

Po čom túžim najviac? Aby každá duša zakúsiť to, čo Boh urobil vo mne a pre mňa, a aby čoraz viac rástla v dôvere vo všemohúcnosť Božieho milosrdenstva. 

Ježišu, dôverujem ti!