„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá z Nemecka

Adelheid

SOM V ZDRUŽENÍ „FAUSTÍNUM “, pretože tu, pri zdroji Božieho milosrdenstva, som našla trvalú vlasť. Ježiš si získal moje srdce a tak dovolil, aby vo mne rástla moja dôvera v jeho večnú prítomnosť a lásku. Vďaka môjmu spojeniu s týmto združením, jeho aktivitami a modlitbami sa posilňuje moja viera, nádej a láska. Mám teda dobrý základ pre spoluprácu s JEŽIŠOM v jeho diele záchrany duší. Pomáhajú mi v tom sestra Faustína a drahá Panna Mária. Ježišovo učenie zaznamenané v „Denníčku“ sv. Faustíny, je pre mňa vždy veľkou pomocou.

S. Theresia

SOM V ZDRUŽENÍ FAUSTÍNUM, pretože som si vybrala Ježiša za svojho ženícha. Tiež som sa zamilovala do Lásky. Verím jeho milosrdenstvu a chcem ho šíriť vo svojom každodennom živote pre záchranu duší

Cho Yong Klara

SOM V ZDRUŽENÍ „FAUSTÍNUM“, pretože dôverujem Ježišovi! Pretože chcem ohlasovať jeho milosrdenstvo ľuďom, aby mu mohli bez strachu dôverovať. 

Dôvera by mala slúžiť pre spásu duší, aby mohli byť hriešni ľudia zmierení s Bohom. Ktokoľvek v neho dôveruje, ten nemôže urobiť nič iné, iba ho objať. Toto je jeho „slabé miesto“. Boh dáva VŠETKO, VŠETKO nám hriešnym ľuďom, dokonca aj svojho jediného Syna, aby nás zachránil. Máme sa vrátiť späť do Otcovho domu. Ďakujem Ježišovi, že ma povolal na apoštolku Božieho milosrdenstva. Verím príhovoru Panny Márie a sv. Faustíny, že mi pomôžu splniť Božiu vôľu.