„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá z Bieloruska

Raginia

Patrím do združenia „Faustínum“, pretože chcem pomôcť šíriť Božie milosrdenstvo medzi ľuďmi. Keď je človek v zložitej situácii, keď je sám so svojimi problémami a je ľahostajný voči všetkým, a dokonca ho ani jeho rodičia nemilujú, je veľmi dôležité, aby mu niekto povedal aspoň milé slovo alebo sa naňho len usmial. Vtedy je veľmi dôležité vedieť, že Ježiš nás vždy miluje, že je milosrdný a nikdy nás nenechá samých! Potom bude oveľa jednoduchšie prejsť všetkým, čo je ťažké. A koľko ľudí, ako sa ukázalo, vôbec nevie, že Boh je milosrdný! Preto to chcem aspoň nejako zmeniť, aby cezo mňa mohol Ježiš preukazovať svoje milosrdenstvo a pomáhať iným – a v tomto mi veľmi pomáha „Faustínum“.

Predtým, ako som sa dozvedela o Faustínum, som premýšľala, ku ktorej modlitebnej skupine sa mám pridať, ale žiadna z dostupných nebola celkom blízka môjmu srdcu. Raz som v nedeľu išla na sv. omšu do iného kostola. Bola tam aj sestra Konstancja a po svätej omši ma pozvala na stretnutie „Faustínum“. Keď som to počula, bolo mi v srdci tak teplo a tiež sa mi veľmi páčilo, o čom sestra hovorila. Zavolala som manželovi, že chcem ísť na stretnutie a odvtedy sa snažím chodiť čo najčastejšie.

Je nás veľa a to mi pomáha: veľa členov združenia Faustínum je pre mňa príkladom praktizovania viery, svedectva o tom, ako je Boh milosrdný k nim a ich priateľom. Hovoríme si o udalostiach zo života a o tom, čo urobili v konkrétnej situácii, ktorá sa im prihodila a môže sa stať každému. A mňa samú by asi predtým nenapadlo, že sa všetko dá robiť inak, lepšie.

Predtým som o Bohu a jeho milosrdenstve príliš veľa nevedela ani som o ňom neuvažovala. Po niekoľkých stretnutiach, Ježiš mi takmer okamžite dal situácie, v ktorých som mohol tieto vedomosti uplatniť v praxi. (…)

Dúfam, že budem dobrou apoštolkou Božieho milosrdenstva, lebo stretnutia združenia Faustínum mi v tom veľmi pomáhajú.

Jnna

Patrím do združenia „Faustínum“, pretože chcem pomôcť šíriť Božie milosrdenstvo medzi ľuďmi. Keď je človek v zložitej situácii, keď je sám so svojimi problémami a je ľahostajný voči všetkým, a dokonca ho ani jeho rodičia nemilujú, je veľmi dôležité, aby mu niekto povedal aspoň milé slovo alebo sa naňho len usmial. Vtedy je veľmi dôležité vedieť, že Ježiš nás vždy miluje, že je milosrdný a nikdy nás nenechá samých! Potom bude oveľa jednoduchšie prejsť všetkým, čo je ťažké. A koľko ľudí, ako sa ukázalo, vôbec nevie, že Boh je milosrdný! Preto to chcem aspoň nejako zmeniť, aby cezo mňa mohol Ježiš preukazovať svoje milosrdenstvo a pomáhať iným – a v tomto mi veľmi pomáha „Faustínum“.

Predtým, ako som sa dozvedela o Faustínum, som premýšľala, ku ktorej modlitebnej skupine sa mám pridať, ale žiadna z dostupných nebola celkom blízka môjmu srdcu. Raz som v nedeľu išla na sv. omšu do iného kostola. Bola tam aj sestra Konstancja a po svätej omši ma pozvala na stretnutie „Faustínum“. Keď som to počula, bolo mi v srdci tak teplo a tiež sa mi veľmi páčilo, o čom sestra hovorila. Zavolala som manželovi, že chcem ísť na stretnutie a odvtedy sa snažím chodiť čo najčastejšie.

Je nás veľa a to mi pomáha: veľa členov združenia Faustínum je pre mňa príkladom praktizovania viery, svedectva o tom, ako je Boh milosrdný k nim a ich priateľom. Hovoríme si o udalostiach zo života a o tom, čo urobili v konkrétnej situácii, ktorá sa im prihodila a môže sa stať každému. A mňa samú by asi predtým nenapadlo, že sa všetko dá robiť inak, lepšie.

Predtým som o Bohu a jeho milosrdenstve príliš veľa nevedela ani som o ňom neuvažovala. Po niekoľkých stretnutiach, Ježiš mi takmer okamžite dal situácie, v ktorých som mohol tieto vedomosti uplatniť v praxi. (…)

Dúfam, že budem dobrou apoštolkou Božieho milosrdenstva, lebo stretnutia združenia Faustínum mi v tom veľmi pomáhajú.