„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá v angličtine

Renz

Filipíny

Volám sa Jaime Renz a som členom združenia „Faustínum“ na Filipínach.

To, že som súčasťou „Faustínum“, mi veľmi pomohlo v duchovnom rozvoji a tiež v tom, že som sa stal apoštolom Božieho milosrdenstva. Som dobrovoľníkom katechétov u Misionárov milosrdenstva v slumoch Tondo, Aroma v Manile, Happy Land a Smokey Mountain, kde skutočne žijú chudobné deti a kde doslova živoria.

Ako apoštol Božieho milosrdenstva, ktorý je súčasťou tejto úžasnej organizácie s názvom Faustínum, lepšie realizujem službu najchudobnejším z chudobných. Pretože vďaka nim môžem vidieť očami viery, že to je skutočne Kristus, ktorému slúžim. Dotýkaním sa ich rán vidím a prežívam Božiu prítomnosť a veľmi mi pomáha, že Faustínum mi dalo formáciu – mesačnú formáciu, ktorá ma ako apoštola Božieho milosrdenstva urobila zrelšieho vo viere a duchovnosti, kráčajúc v šľapajách našej milovanej sv. Faustíny Kowalskej. Vďaka tomu som sa mohol stať plodnejší v službe Misionárom milosrdenstva vo farnosti San Pablo Apostol v Tondo. Tiež ako ošetrovateľ v nemocnici, najmä teraz v čase pandémie, počas ktorej sa všetci  obávajú o svoje zdravie, bezpečnosť a dokonca aj o financie. Byť súčasťou združenia Faustínum je v mojom živote skutočne požehnaním a milosťou. Rozhodol som sa byť súčasťou tohto diela, aby som skutočne lepšie pochopil a prehĺbil tajomstvo Božieho milosrdenstva.

Jamie

Severná Karolína, USA

Som členkou združenia „Faustínum“, pretože pred mnohými rokmi, koncom 80. a začiatkom 90. rokov, som sa s veľkým smútkom dívala na rozpad mojej rodiny v priebehu niekoľkých rokov. (…) Duchovný cyklón nemorálnosti – pornografia, cudzoložstvo, smilstvo, antikoncepcia, potraty, rozvody… atď. Rodiny sa rozpadli a viera sa stratila. Iba ja som zostala od toho uchránená a túžila som nájsť spôsob, ako členom mojej rodiny priniesť duchovné uzdravenie. 

V roku 1995 som sa prvýkrát dozvedela o pobožnosti Božieho milosrdenstva prostredníctvom programu EWTN matky Angeliky. Hneď ako som počula toto posolstvo a prísľuby spojené s korunkou Božieho milosrdenstva, naplnila ma taká radosť a pokoj. Dodali mi veľkú nádej na uzdravenie členov mojej rodiny. Jedinou mojou neustálou túžbou bolo, aby som mohla byť pri posteli každého člena rodiny, aby zomieral v milosti posväcujúcej.

V roku 2002 som dostala kópiu Denníčka a čítala som príbeh sv. Faustíny. Čoraz lepšie som chápala hodnotu skúšok a utrpenia. Bola pre mňa vzorom, ako tieto veci prežiť v mlčaní, modlitbe a spájaní sa s Ježišom. 

V roku 2013 som sa po nečakanej strate zamestnania môjho manžela vrátila pracovať do lekárskeho laboratória v St. Luke. Jednej noci v práci mi zrazu napadla otázka: „Čo urobíš, keď stretneš niekoho v núdzi?“ Odpovedala som si v hlave: „Volám 911“ (číslo tiesňovej linky v Spojených štátoch.) Okamžite mi napadla druhá otázka: „Čo urobíš, keď stretneš niekoho v duchovnej núdzi – niekoho, kto má zomrieť bez milosti posväcujúcej?“ A skôr ako som mohla odpovedať, dostala som odpoveď: „Zavoláš mi na 811.“ Vedela som, že to súvisí s Ježišovým prísľubom sv. Faustíne. Keď som prišla z práce, skontrolovala som to a ukázalo sa, že  odsek č. 811 v Denníčku je Ježišov prísľub zomierajúcim, za ktorých sa modlí korunka! Odvtedy som mala mnohokrát príležitosť modliť sa korunku Božieho milosrdenstva pri posteli zomierajúcich a darovať obraz Božieho milosrdenstva pacientom a spolupracovníkom, ktorí sa spolu so mnou modlili.

Rok milosrdenstva 2016 ma prinútil znovu si prečítať Denníček a pri čítaní odsekov 1155-1158 som pocítila hlbšie pozvanie. Zaujímalo ma, či existuje nejaký formálny sekulárny rád a či je niekto považovaný za jeho súčasť osobným prijatím pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu. Môj vtedajší duchovný sprievodca ma povzbudil, aby som sa touto otázkou zaoberala, čo ma viedlo k združeniu „Faustínum“, ktoré vedú sestry Matky Božieho Milosrdenstva. Na konci Roku milosrdenstva som bola prijatá za dobrovoľníčku združenia. 

Koncom februára 2017 sme dostali správu, že náš otec dostal iba 4 týždne života. Diagnostikovali mu rakovinu pľúc 4. stupňa. Bola som prepustená z práce a preto som mohla posledné týždne tráviť s ním. Znova a znova som sa modlila korunku Božieho milosrdenstva pri jeho posteli, pretože som vedela, že sa s okultizmom zaoberal príliš dlho a odmietol kňaza. Jeho posledné slová po niekoľkých hodinách ticha zneli: „Asi si robíš srandu!“ Vedela som, že mal stretnutie s naším Pánom a mal príležitosť utopiť svoje hriechy v oceáne milosrdenstva. 

Toto je poslanie, toto je povolanie, ktoré by som chcela plniť vernejšie… 

Leokadia

Oregon, USA

Som v združení „Faustínum“, pretože Ježiš ma osobne pozval. V októbri 2014 som zaklopala na dvere sekretariátu združenia „Faustínum“ s otázkou o článku v časopise Posolstvo milosrdenstva. V tom čase som združenie „Faustinum“ vôbec nepoznala. Niekoľko sestier so mnou nadviazalo kontakt a jedna z nich mi povedala o združení „Faustínum“. Zo stretnutia som odišla ako dobrovoľníčka. Združenie „Faustínum“ mi pomohlo prehĺbiť moju vieru a dozrieť. Zamerala som sa na nevýslovnú lásku a milosrdenstvo Ježiša, Najsvätejšej Trojice a Panny Márie. Literatúra prezentovaná v združení, duchovné cvičenia, kontakty so sestrami a moje každoročné návštevy svätyne v Krakove ma obohatili natoľko, že môžem šíriť a hlásať posolstvo jeho lásky a milosrdenstva voči nám. Vo svojej farnosti sa aktívne podieľam na výučbe a organizovaní rôznych aktivít zameraných na priblíženie posolstva o Božom milosrdenstve. Táto práca je ovocím mojej formácie v združení „Faustínum“. Všetci sme boli poverení úlohami a mňa Ježiš priviedol do tej mojej úlohy pri dverách sekretariátu. Som veľmi vďačná sestrám za ich prácu pri formovaní tých, ktorí túžia šíriť posolstvo Božieho milosrdenstva v rôznych častiach sveta.

Rebecca

Connecticut, USA

Som členkou združenia „Faustínum“ kvôli charizme „Faustínum“. Mala som celý život úctu k Božiemu milosrdenstvu, modlím sa korunku Božieho milosrdenstva, slávim sviatok milosrdenstva, vediem sviatostný život, denne sa modlím sv. ruženec a liturgii hodín. Stále sa snažím prehlbovať svoju vieru a nasledovať Ježiša vo všetkých aspektoch života. Život sestier a svedectvá ma priťahovali a ja som sa snažila nasledovať ich príklad tým, že som príkladne žila svoj každodenný život.

Vždy som sa chcela páčiť Bohu a dôverovať mu. „Faustínum“ ma to naučilo robiť a pochopiť, ako veľmi ma Boh miluje. Rada sa delím o jeho lásku so staršími, beriem ich na lekárske vyšetrenia, nosím im jedlo a modlím sa s nimi. S Božou pomocou som dokázala priviesť nepraktizujúceho kresťana ku katolíckej viere. 

Som vďačná nášmu milosrdnému Bohu za lásku sestier a obety, ktoré priniesli, aby ma naučili byť viac podobná Ježišovi v mojej rodine a komunite. Vážim si všetku prácu, ktorú vynaložili, aby nám pomohli pri formácii, aby sme mohli žiť podľa Božích zámerov. Boh ma skutočne požehnal cez „Faustínum“ a umožnil mi prostredníctvom mojej dôvery k nemu odovzdať toto milosrdenstvo mojim blížnym. 

John

Kalifornia, USA

Som v združení „Faustinum“, pretože po rokoch čítania všetkého, čo som našiel o sv. Faustíne a posolstve Božieho milosrdenstva, som chcel formačný program, ktorý by mi pomohol preniesť tieto vedomosti z  hlavy do môjho srdca. Bol som rád, keď som sa dozvedel, že je to neustály proces, ktorý trvá dodnes. Už ma viac nezaujíma iba získanie „doktorátu“ z Božieho  milosrdenstva, ale som rád, že sa môžem každý deň učiť, ako lepšie žiť toto posolstvo Božieho milosrdenstva. Boh ma inšpiroval k tomu, aby som vo svojej farnosti viedol malú skupinu a aby som vytvoril širokú diecéznu sieť s 1000 členmi, ktorí praktizujú milosrdenstvo a ohlasujú ho.

Jason

Texas, USA

Patrím do združenia „Faustínum“, pretože Boh ma volá, aby som bol živým svedectvom jeho lásky a milosrdenstva a zdieľal toto svedectvo s tými, ktorých stretávam. Ako márnotratnému synovi, aj mne bolo veľa odpustené – a potom, čo sa ponorím do jeho nekonečnej lásky a milosrdenstva, snažím sa každý deň odpovedať na jeho volanie s najväčšou úprimnosťou. Ježišu, dôverujem ti!

Thomas

Massachusetts, USA

Som vo „Faustínum“ kvôli mojej túžbe stať sa apoštolom Božieho milosrdenstva. Dúfam, že budem schopný modliť sa lepšie korunku za zomierajúcich ľudí. Chcem ponúknuť umierajúcim túto spásnu modlitbu za ich duše. Ďakujem združeniu a všetkým skutočne oddaným sestrám a laikom, ktorí sa venujú ohlasovaniu posolstva Božieho milosrdenstva vo svete.

Debbie i George

New York, USA

Sme v združení „Faustínum“, pretože sa chceme priblížiť k sv. Faustíne a jej duchovnosti. (…) Sme moderátormi Združenia Božieho milosrdenstva svätého Tomáša vo West Hempstead, NY, USA. Naša skupina sa skladá z viac ako 125 ľudí, ktorí sa chcú podeliť o Ježišovu lásku prostredníctvom posolstva z Denníčka sv. Faustíny. 

Cítime tiež, že spojenie s „Faustínum“ nám umožňuje zostať v kontakte so sestrami Matky Božieho Milosrdenstva. Vďaka našej e-mailovej korešpondencii sme sa cítili ako súčasť milujúcej rodiny sestier, ktoré milujú a uctievajú nášho Pána.