„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá po francúzsky

Pierre

Benin

Patrím do združenia FAUSTÍNUM, pretože som chcel prehĺbiť svoje vedomosti, spoznať svätú Faustínu, túto poľskú svätú: jej život, poslanie a duchovnosť.

Do FAUSTÍNUM som vstúpil pred takmer 5 rokmi, najprv ako dobrovoľník a dnes som už členom. Moja túžba po poznávaní Božieho milosrdenstva je každý mesiac napĺňaná vďaka formačným knihám a brožúram. Za člena som bol slávnostne prijatý pri príležitosti IV. Kongresu milosrdenstva, ktorý sa konal v Ouagadougou v miestnosti Ouaga v roku 2000, na sviatok sv. Jána Pavla II. Ako člen mám silnú motiváciu ohlasovať milosrdenstvo u nás i celému svetu a povzbudzovať ostatných, aby vstúpili do FAUSTÍNUM.

Adrienne

Benin

Vstúpil som do združenia Faustínum, pretože mi umožňuje prehlbovať vedomosti o Božom milosrdenstve voči ľuďom a každý deň ma učí žiť čoraz viac v úplnej dôvere k Bohu a láske k mojim bratom. Ďakujem!

Rose

Kamerun

Patrím do združenia FAUSTÍNUM, pretože jeho ciele, charizma a duchovnosť sv. Faustíny ma zafascinovali a zmenili môj život, prehĺbili moju vieru a dôveru v Boha. 

Nové formy uctievania Božieho milosrdenstva a formácia mi umožnili lepšie spoznať Najsvätejšiu Trojicu, priblížiť sa k Bohu a milovať svojho blížneho viac ako predtým. Slová, ktoré dal náš Pán Ježiš Kristus sekretárke a apoštolke sv. Faustíne, sú základom pre nájdenie Božej milosrdnej lásky. 

Božie milosrdenstvo ma zmenilo. 

V skutočnosti som úplne nový človek zasvätený Bohu.

Odette

Kamerun

Chýbal mi pokoj, môj život bol čoraz nešťastnejší. Všetky moje vzťahy boli pokazené. Môj syn sa v 16 rokoch rozhodol žiť na vidieku sám, pretože som nebola schopná uspokojiť jeho základné potreby. Jedného rána, keď som premýšľala o tom, že som bez peňazí a hladná, išla som na stretnutie, ktoré usporiadal pastor jednej cirkvi. Uvedomila som si, že odkedy som v roku 1993 nastúpila na univerzitu, nemala som čas na Boha. Preto som sa rozhodla vrátiť späť do Katolíckej cirkvi. Raz v nedeľu večer na konci svätej omše hovorili o združení FAUSTÍNUM. Povedala som si: „Toto potrebujem.“ Od roku 2007 pracujem v združení ako diecézny sekretár. Cítim sa byť Bohom milovaná. Napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa stretávam, mi dôvera v milosrdného Ježiša umožňuje zostať verná aj napriek svojim slabostiam. Preto spievam o milosrdenstve Pána, ktorý ma vyviedol z hĺbky mojej biedy.

Rodrigue

Kamerun

Odkedy som sa pripojil k združeniu Božieho milosrdenstva, uvidel som zázraky Pána a našiel som si prácu. Božie milosrdenstvo ma zmenilo, mám väčšie nadšenie pre modlitbu a starosť o blížneho.

Suzanne

Kamerun

Patrím do združenia Faustínum, pretože od prvého dňa, keď prišla pani Rose do farnosti, aby s nami hovorila o uctievaní Božieho milosrdenstva podľa foriem, ktoré svätej Faustíne dal náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, toto posolstvo hlboko zaznelo v mojom srdci a duši. Je to upokojujúca správa, správa o potešení, povzbudení. Objavovanie, aké nekonečné je Božie milosrdenstvo, mi umožňuje, aby som sa nenechala odradiť pádmi a biedou, ale aby som krok za krokom kráčala vpred po ceste svätosti, na ktorú ma Ježiš pozýva. Vedomie, že ma Pán Ježiš miluje napriek môjmu „nič“, mi dáva silu odovzdať sa jeho milosti, ktorá dokáže premeniť moje srdce, moju dušu, môj život na kvet s príjemnou vôňou, na záhradu, v ktorej bude môj Ježiš spokojne odpočívať.

Anicet

Kamerun

Pripojil som sa k Faustínum úplne nečakaným spôsobom, po situácii, ktorá poznačila môj život a ktorá ma prinútila uveriť, že toto je povolanie, ktoré som dostal od Pána. V marci 2014, keď som už bol na dôchodku, ma niekto verejne pokarhal. A ja som mu v mene milosrdného Pána dokázal odpustiť. Ďakujem ti, Ježišu!

o. Yves

Kamerun

Božie milosrdenstvo ma posilnilo vo viere. Moja dôvera v Ježiša vzrástla. 

Božie milosrdenstvo ma prinútilo uvedomiť si, aká veľká je Božia láska. A ako veľmi nás miluje napriek našim obmedzeniam. 

Božie milosrdenstvo mi umožnilo zmeniť môj pohľad na druhých. Nesúdiť ich vždy. Aj ten najväčší rybár potrebuje Božie milosrdenstvo.

Nadège

Kamerun

Patrím do združenia Faustínum, pretože pevne verím, že to je spôsob, ktorým dosiahnem svoju dokonalosť (kresťanská dokonalosť, dosiahnutie spásy). Od detstva som vždy dôveroval Bohu a cítil som súcit s druhými. V roku 2008 som objavil združenie založené na dôvere a milosrdenstve, dvoch princípoch, na ktorých je založený môj život. V tomto spoznávam Božie povolanie (Denníček č. 687 a 1520).

Judith

Kamerun

Som v združení Faustínum, pretože ma prekvapili tieto slová: „Aj keby boli tvoje hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh.“ Hovorila som si: Som tu, zostávam tu.

s. Catherine

Kamerun

Patrím do združenia FAUSTÍNUM, lebo viem, z čoho žijem každý deň: zo zázraku Božieho odpustenia pre mňa a pre druhých.