„Som v združení Faustínum, pretože …“ – svedectvá z Poľska

Kazimiera

  

Moja cesta za milosrdným Ježišom sa začala kúpou „Denníčka“ sestry Faustíny. Spočiatku som bola potešená, pretože som ju rýchlo prečítala a odložila na poličku, ako každá prečítanú knihu. Trvalo to dlho. V ťažkých životných chvíľach som siahla späť k čítaniu niektorých vybraných úryvkov, ale chápala som ich úplne inak ako predtým, pretože som v nich  našla pomoc vo svojich životných situáciách. 

Začala som sa viac angažovať v záležitostiach Cirkvi, najmä vo svojej farnosti: modlitbách a rôznych náboženských praktikách. A tak vznikla túžba vstúpiť do združenia… Mala som tiež túžbu ísť na púť do Medžugoria a vo svojom srdci som cítila, že ma tam Mária pozýva, a vôbec som o tom nepochybovala. 

Počas púte som stretla pani Basiu z okolia Varšavy, ktorá ma pozvala na návštevu k nej a dala mi ponuku, aby som prišla do Varšavy na ul. Žytnú, na formáciu združenia „Faustínum“. Pre mňa to bolo niečo nové a nepochopiteľné, preto som sa rozhodla prísť, hoci som si vopred myslela, že to nie je pre mňa už len kvôli vzdialenosti (160 km). 

Prišla som na konkrétny deň, keď začala formácia „Faustínum“. Keď som už bola pred budovou, pozerala som na vonkajšiu stenu kláštora sestier Matky Božieho Milosrdenstva a všimla som si obraz sestry Faustíny s nápisom: „Tu som ťa zavolal a pripravil veľa Božích milostí.“ 

To boli slová Pána Ježiša adresované sestre Faustíne, ale hlboko ma oslovili… Po prekročení prahu kláštora som v kaplnke pri obraze „Ježišu, dôverujem ti“ pocítila Ježišovu lásku a blízkosť, akoby som ho dlho poznala. Okamžite som si pomyslela, že tu je moje miesto, ktoré som tak dlho hľadala, a nepochybovala o tom, že ma Mária nasmerovala k svojmu Synovi.

Takto začala moja formácia vo „Faustínum“ a od roku 1998 pokračuje dodnes. 

Po roku som sa stala členkou „Faustínum“. Po ukončení 4 rokov formácie som zložila skúšku a dostala som odznak Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva. 

Stále som prichádzala do Varšavy raz mesačne na ul. Žytnú, na permamentnú formáciu. V roku 2015 som zložila svoje doživotné sľuby a dala som sa úplne do výlučnej služby Milosrdného Ježiša.

Ježišu dôverujem Ti!

Mariusz

 

V združení som krátko, v podstate od novembra minulého roku, ale chcel som napísať niekoľko krátkych viet, pretože som Bohu nesmierne vďačný za tento dar. Samotné posolstvo Božieho milosrdenstva je mi veľmi blízke a dlho som chcel zapojiť sa do poslania sv. Faustíny, ktoré realizuje združenie „Faustínum“. Pri počúvaní úvah o Božej láske a nekonečnom milosrdenstve som často premýšľal nad slovami: Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den.699). Toto vyznanie, ktoré napísala sestra Faustína, mi utkvelo hlboko v srdci. Spätne sa pozerám na každú chvíľu svojho života, šťastné aj najhoršie, ako mi bolo preukázané veľké Božie milosrdenstvo. Viem, že bol so mnou každý deň, aj keď moje oči neboli upreté na neho. (…)

Som Bohu nesmierne vďačný za každý deň môjho života a vkladám doň svoju dôveru. O to viac, že ​​ ako každý človek, narážam na všetky ťažkosti, aj keď trpím koronavírusom. Táto situácia ma prinútila ešte viac mu dôverovať. Počas mojej choroby som bol pokojný a úplne oddaný Bohu – konieckoncov, sám Pán Ježiš povedal: Duša, ktorá dôveruje môjmu milosrdenstvu, je najšťastnejšia, pretože ja sa sám o ňu starám sa… (…) 

V tomto združení sa chcem dozvedieť viac o tajomstve Božieho milosrdenstva, chcem vyplniť Božiu vôľu a chcem, aby čo najviac ľudí poznalo tento obraz nekonečne dobrého Boha.

Halina

 

Vďaka formácii a duchovnosti sv. Faustíny sa v prvom rade zmenil môj vzťah s Bohom, cítim vo svojom srdci túžbu neustále spoznávať a prichádzať bližšie k milosrdnému Ježišovi. 

Cítim starostlivú a milosrdnú starostlivosť o mňa a o ľudí, o ktorých sa starám vo svojom bezprostrednom okolí (farnosti). 

Mám pocit, akoby som bola zaplavená milosťou a darmi od Boha. Mám vo svojom srdci veľkú radosť a ochotu pomáhať ľuďom, ktorí sa na mňa obrátia. Som vďačná rade Združenia „Faustínum“ za usporiadanie duchovných cvičení, na ktorých sa môžem ponoriť do Božieho slova, do „Denníčka“ sv. Faustíny a robiť malé kroky k svätosti. 

Túžim naďalej žiť charizmu, poslanie a duchovnosť sestier Matky Božieho Milosrdenstva a prehlbovať môj osobný vzťah s milosrdným Ježišom. Vďačná za dar každodennej modlitby.

Barbara

z Makowa Podhalaňského

Som v združení „Faustínum“, pretože mi dodáva silu vo viere, pokoj a Božiu radosť. Milosrdný Boh ma tam priviedol, tam som od neho dostala hlbokú vieru a dar modlitby, dar adorácie Najsvätejšej sviatosti. (…) 

V mojom živote bolo obdobie, keď bol Pán Ježiš niekde na konci. Mala som čas na všetko, ale nie dosť času na modlitbu. Nemodlila som sa ani ráno, ani večer. Nad hrobom mojej sestry, ktorá zomrela vo veku 47 rokov na rakovinu, som začala uvažovať o svojom vlastnom živote a večnosti. Vo svojom milosrdenstve mi Boh dal milosť zmeniť sa. 

Začal som hľadať pomoc a pripojila som sa k učiteľskej komunite v neďalekej farnosti. Vtedy ju viedol o. Roman. Jedného dňa pre nás zorganizoval výlet do svojho rodného mesta. Bol to pre mňa úžasný deň. Všetko naplnené modlitbou. Najskôr spoveď, potom svätá omša, potom krížová cesta hore 3 km do lesa. Na zakončenie májová pobožnosť. Bola som veľmi šťastná. (…) V októbri 1996 nám pán kaplán povedal o novom združení „Faustínum“, ktoré by podľa neho malo byť niečím dôležitým. Osobne ma vzal s mojím priateľom na prvé stretnutie.

Dobre si pamätám prvé slová o. Jána Popiela, ktorý nám vtedy povedal: „Nie ste tu náhodou, Boh si vás vybral za apoštolov Božieho milosrdenstva.“ 

Takto som sa stala apoštolkou Božieho milosrdenstva. Odvtedy sa začalo moje veľké dobrodružstvo s Pánom Ježišom. Začali sa diať rôzne veci. Vďaka nim som hlboko uverila v Božiu moc. Dostala som od Boha nezaslúženú veľkú milosť. (…) 

„Faustínum“ je zmyslom môjho života, som šťastná v tomto spoločenstve, kde sestry tak nádherne hovoria o Božej láske a oslavujú milosrdného Ježiša. Na tomto mieste získavam silu byť apoštolkou Božieho milosrdenstva. 

o. Paweł

Som v združení „Faustínum“, pretože keď som prišiel do farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Nowom Sączi, bola mi pridelená duchovná starostlivosť o toto spoločenstvo ľudí. Musím uznať, že ma to veľmi potešilo, pretože mi je obzvlášť blízka pobožnosť Božieho milosrdenstva. Už v seminári som patril k Bratstvu milosrdenstva, neskôr v kňazskom živote som bol ochotný zapojiť sa do rôznych milosrdných skutkov a všetko, čo robím – robím podľa troch slov: „Ježišu, dôverujem ti“. Úplná dôvera k Bohu a prejavy milosrdenstva voči blížnym – to sú hlavné úlohy združenia, ktoré tento rok oslavuje strieborné jubileum. Z tohto dôvodu prajem všetkým členom a dobrovoľníkom združenia „Faustínum“, aby ich každodenný život ako súčasných apoštolov milosrdenstva bol naplnený častým pozeraním na milosrdného Pána a viedol k osobnej svätosti. 

S modlitbou

Grzegorz

Som v združení „Faustínum“, pretože som presvedčený, že Boh mi dal tento dar a ja môžem svoj život formovať v duchu Božieho milosrdenstva. 

Vo „Faustínum“ som rok. S  mojím vstúpením do združenia Faustínum to bolo takto: V istom okamihu môjho života mi Boh udelil milosť úplného obrátenia. V mojom srdci zavládla veľká radosť a pokoj, a tak som sa rozhodol poďakovať Pánovi za túto milosť, okrem iného aj tým, že som si vykonal púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. 

Pred príchodom do Lagievnikov som chcel spoznať harmonogram pobožností, chcel som sa dozvedieť niečo aj o samotnej svätyni. Takto som našiel web: faustyna.pl, kde som našiel všetky informácie, ktoré som hľadal, ba oveľa viac. 

Pri prechádzaní tejto stránky som našiel aj informácie o podstate a formách úcty Božieho milosrdenstva, ktoré svetu dal Pán Ježiš prostredníctvom sv. Faustíny, ako aj informácie o sv. Faustíne, jej živote, duchovnosti, charizme, poslaní ohlasovať posolstvo milosrdenstva a po prvýkrát som narazil na Denníček. Čítanie spôsobilo v mojom srdci veľký rozruch, veľká časť tohto obsahu bola doň jednoducho „napísaná a vyrytá“. To všetko spolu s osobnou skúsenosťou Božieho milosrdenstva úplne zmenilo môj život a nasmerovalo ho úplne na Boha. 

Od tej doby som začal pravidelne praktizovať pobožnosť Božieho milosrdenstva a čítať Denníček. 

Spoznanie Boha v tajomstve jeho milosrdenstva ma urobilo veľmi šťastným človekom, vďaka čomu som si uvedomil, aký veľkorysý je Stvoriteľ. Celkom iným spôsobom sa s dôverou a nádejou pozerám aj na ťažkosti, problémy a starosti, ktoré sa v mojom živote objavia. Pochopil som, aké je dôležité a neraz potrebné utrpenie a nepriazne osudu. To všetko ma prinútilo zamilovať sa do Božieho milosrdenstva, a zatúžil som podeliť sa o túto lásku s druhými. Chcel som zmeniť svoj život a formovať ho tak, aby som mohol byť apoštolom Božieho milosrdenstva pre ostatných. Zrodila sa  mi myšlienka, že jedného dňa v budúcnosti, keď si zariadim život, chcel by som vstúpiť do „Faustínum“. 

Od mojej prvej púte som začal každý mesiac prichádzať do Lagievnikov (bývam neďaleko). 

Po niekoľkých mesiacoch, počas jednej z takýchto „pútí“, som našiel časopis „Posolstvo milosrdenstva“ a hneď som si ho začal prehliadať. Zaujal ma článok o „Faustínum“ a znovu som si pomyslel, že jedného dňa by som doň rád patril. 

Na konci tejto púte, tesne pred odchodom, som sa rozhodol na chvíľu zastaviť v kaplnke ustavičnej adorácie, aby som sa poďakoval a rozlúčil s Ježišom. A keď som sa tam modlil, veľmi jasne som pocítil Božiu prítomnosť, veľkú radosť a povzbudenie, aby som neodkladal vstup do združenia Faustínum na inokedy… (…) 

Prišiel som teda na prvé decembrové stretnutie krakovskej komunity Faustínum. Hovoril som so sestrou Dianou, bolo to tiež špeciálne stretnutie na Štedrý večer a po treťom stretnutí som bol formálne prijatý ako dobrovoľník. Toto je v skratke môj príbeh o vstúpení do „Faustínum“. 

Po roku vidím, koľko milostí, ktoré som dostal od Pána prostredníctvom tohto úžasného Božieho diela a ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú. 

Som v združení „Faustínum“, pretože dúfam, že vďaka tomu sa stanem lepším človekom, čoraz viac oddaným Bohu a užitočným pre ľudí, pre Cirkev. Verím, že „Faustínum“ mi pomáha čoraz hlbšie spoznávať Božie milosrdenstvo a formovať tak môj život v súlade s Božou vôľou. Rád by som sa tiež mohol plne podeliť s ľuďmi o lásku a radosť, ktorá pramení z tajomstva Božieho milosrdenstva, a verím, že sa to v ňom naučím. 

Ježišu dôverujem ti!

Zbigniew

Švédsko

Som v združení „Faustínum“, pretože som sa chcel stať horlivým apoštolom Božieho milosrdenstva a s veľkým nadšením šíriť Božie milosrdenstvo prostredníctvom skutkov, slov, modlitieb a života pre Ježiša. Len on je náš jediný Spasiteľ a Prostredník medzi nami a Bohom, ktorý je milosrdnou láskou. Úplne mu dôverujem, pretože viem, že pre Ježiša stojí za to žiť a zomrieť.