Slávnosť sv. sestry Faustíny 2022

Dnes je výročie odchodu svätej sestry Faustíny k Bohu. Je to deň, ktorý sekretárka Božieho milosrdenstva vytúžene očakávala, v nádeji a s postojom dôveryplného spoľahnutia sa na Božiu vôľu. Práve jej odchod sa stal novým začiatkom. Sestra Faustína pred svojou smrťou napísala:

„Vidím a jasne si uvedomujem, čo sa so mnou deje. Napriek starostlivosti predstavených a úsiliu lekárov sa moje zdravie stráca a uniká. Nesmierne sa však teším z tvojho volania, môj Bože, Láska moja, lebo viem, že vo chvíli smrti sa začne moje poslanie. Ó, ako túžim byť oslobodená od tohto tela! Môj Ježišu, ty vieš, že vo všetkých svojich túžbach vždy chcem vidieť tvoju vôľu. Sama by som nechcela zomrieť ani o minútu skôr, ani o minútu dlhšie žiť, ani by som nechcela, aby sa zmenšili alebo zväčšili moje bolesti, ale túžim, aby bolo tak, ako to chce tvoja svätá vôľa. Aj keď je moje nadšenie veľké a v mojom srdci horia veľké túžby, nikdy nie proti tvojej vôli“ (Den. 1729).

Dnes nad nami bdie z neba svätá sestra Faustína a dodáva nám odvahu tým, že nás povzbudzuje k dôvere v Božie milosrdenstvo. Učme sa teda od nej tejto nesmiernej dôvere v milosrdného Boha.

Svätá Faustína, oroduj za nás!