Slávnosť sv. Jozefa

Svätý Jozef patrí k mimoriadnym patrónom Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ako aj všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva! Svätá Faustína o ňom v Denníčku napísala: „Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu” (Den. 1203).

Svätému Jozefovi preto zverme do opatery naše združenie Faustínum a pamätajme, že v „Roku svätého Jozefa“, ktorý aktuálne prežívame, môžeme získať úplné odpustky (za obvyklých podmienok). Podľa jeho príkladu môžeme tieto odpustky získať aj za skutky telesného alebo duchovného milosrdenstva.

„Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa
a ženích Panny Márie.
Tebe Boh zveril svojho Syna;
v teba Mária vložila svoju dôveru;
s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom
a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu
a ochráň nás pred každým zlom. Amen.“

(Z apoštolského listu pápeža Františka Patrisa cordeho).