Sláviť Božie milosrdenstvo

Toto je téma 5. medzinárodného kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva. Srdečne pozývame VŠETKÝCH, ktorí chcú prehĺbiť tajomstvo milosrdnej Božej lásky a oslavovať ho v spoločenstve.

Možnosť registrácie účastníkov predlžujeme do 15. augusta 2021. Účasť je možná na mieste vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagievnikoch alebo on-line.

Pred prihlásením si prečítajte informácie uvedené v nasledujúcom odkaze.