Šieste valné zhromaždenie združenia Faustínum

Šieste valné zhromaždenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutoční v dňoch 17. – 18. júna 2022 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Valné zhromaždenie býva každých päť rokov a jeho úlohou je zhrnúť činnosť združenia, predložiť návrhy do budúcnosti a zvoliť nových laických členov správnej rady združenia.

Valné zhromaždenie sa začne o 12.30 hod. svätou omšou v kláštornej kaplnke, ktorú bude celebrovať duchovný správca združenia páter Marek Wójtowicz SJ. Počas tejto slávnosti sa uskutoční aj prijatie nových členov združenia Faustínum.

Modlíme sa, aby Boh požehnal prípravy a priebeh tejto dôležitej udalosti pre naše združenie, aby sme dobre rozlíšili jeho zámery a verne ich realizovali.