Šieste valné zhromaždenie Združenia Faustínum

V dňoch 17. – 18. júna 2022 sa konalo Šieste valné zhromaždenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“.

Počas zasadnutia boli prednesené správy o vecnej a finančnej činnosti nášho združenia, závery a návrhy do budúcnosti a boli zvolení noví laickí členovia správnej rady.

Súčasné predstavenstvo združenia „Faustinum“ tvoria:
Prezidentka združenia – sr. M. Emanuela Gemza ISMM
Duchovný správca – páter Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Clareta Fečová ISMM
Pokladník – sr. M. Eliana Chmielewska ISMM
Členka predstavenstva – sr. Maria Vianneya Dąborowska ISMM
Členka predstavenstva – Kinga Szczepanik
Člen predstavenstva – Martin Hrabovský

1. Deň 

2. Deň