Vedenie združenia “Faustínum”

a

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum tvorí:

Predsedníčka – sr. Miriam Janiec KMBM
Duchovný správca – otec Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Emanuel Gemza KMBM
Pokladník – sr. M. Eliana Chmielewska KMBM
Členka predstavenstva – sr. M. Clareta Fečová KMBM
Člen predstavenstva – Martin Hrabovský zo Slovenska
Člen predstavenstva – Andrzej Leśniewski