Vedenie združenia “Faustínum”

a

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum tvorí:

Predsedníčka – sr. Miriam Janiec ZMBM
Duchovný správca – otec Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Diana Kuczek ZMBM
Pokladník – sr. M. Eliana Chmielewska ZMBM
Členka predstavenstva – sr. M. Emanuel Gemza ZMBM
Člen predstavenstva – Martin Hrabovský zo Slovenska
Člen predstavenstva – Andrzej Leśniewski