Vedenie združenia „Faustínum“

a

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum tvorí:

Predsedníčka – sr. Miriam Janiec ISMM
Duchovný správca – otec Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Emanuel Gemza ISMM
Pokladník – sr. M. Eliana Chmielewska ISMM
Členka predstavenstva – sr. M. Clareta Fečová ISMM
Člen predstavenstva – Martin Hrabovský zo Slovenska
Člen predstavenstva – Andrzej Leśniewski