Prvý národný kongres združenia Faustínum v Taliansku

V dňoch od 1 do 3. apríla sa v Taliansku konal prvý národný kongres združenia Faustínum.
Do Loreta prišlo 50 zástupcov jednotlivých spoločenstiev združenia Faustínum spolu s kňazmi a animátormi.

Prednášajúce: sr. M. Emanuela Gemza ISMM a Sr. M. Wincenta Mąka ISMM.

Fotogaléria