Prístup k milosrdenstvu

Všade okolo nás sú zákazy a obmedzenia v dôsledku pandémie koronavírusu, ktorá sa čoraz viac rozširuje. Nemáme voľný prístup k našim priateľom, k práci, vzdelávaniu či zdravotnému vyšetreniu. Vždy však máme prístup k „času milosrdenstva“.
a
Teraz keď je mnoho ľudských sŕdc plných úzkosti a chveje sa zo strachu, že budú nakazení smrteľným vírusom s jeho dôsledkami, milosrdný Boh nám chce dať milosť pokoja a svoju uzdravujúcu lásku. Čerpajme z hodiny milosrdenstva!
a
Každý deň o 15.00 hod. v modlitbe v hodine milosrdenstva stojme pri Ježišovom kríži a ponorme sa do životodarnej krvi a vody, ktorá vyšla z jeho prebodnutého boku. Tu neexistujú žiadne zákazy. Môžeme stáť blízko seba, dokonca sa držať za ruky a modliť sa, aby sme objali celý svet a bojovali proti epidémii koronavírusu. Ježiš povedal sv. Faustíne: Pripomínam ti,dcéra moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu,ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľu vojdi do kaplnky a ucti si moje srdce,ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti,a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. Prajem si, aby si každé stvorenie ctilo moje milosrdenstvo, ale najprv ty, lebo tebe som dal najhlbšie poznať toto tajomstvo (Denníček 1572).
a
V Poľsku sa tiež zhromažďujeme na modlitbe posvätného ruženca o 20.30 hod., aby sme prosili o odvrátenie epidémie. Zverme osud celého sveta Márii, Matke milosrdenstva!