Pripravujeme

Srdečne vás pozývame, aby ste tohtoročné Veľkonočné trojdnie prežili spolu so sv. sestrou Faustínou. Každý deň od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele vám chceme ponúknuť 4-5 minútové nahrávky, v ktorých s vami budeme zdieľať osobné reflexie súvisiace s odkazom a tajomstvom jednotlivých dní Veľkonočného trojdnia. V týchto úvahách budeme čerpať z duchovnej skúsenosti sv. Faustíny.

Dúfame, že v navrhovaných úvahách nájdete inšpiráciu pre osobnú modlitbu a duchovnú inšpiráciu pre váš život. Modlime sa, aby tieto sväté dni boli pre vás zakúsením Božieho milosrdenstva a posilnili vašu dôveru v Ježiša.

Nech nás vedie sv. Faustína!

Sestry z Faustínum