Prihláška na Piaty medzinárodný kongres ABM – online účasť

This form is closed

Po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva (podľa poradia prihlášok).

Správcom údajov je Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum.

Kontakt: iod@faustinum.pl

Poskytnuté údaje budú využité výlučne pre účely pripravovaného kongresu.

Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov združenia Faustínum nájdete na stránke www.faustinum.pl alebo na tomto odkaze