Preniknime hlbšie do tajomstva Božieho milosrdenstva

“Mesiášske posolstvo Krista a jeho pôsobenie medzi ľuďmi dosahuje svoj vrchol v kríži a v zmŕtvychvstaní. Musíme teda hlboko vniknúť do tejto poslednej udalosti, ktorú najmä Koncil nazýva veľkonočným tajomstvom, ak chceme náplň milosrdenstva objasniť až do posledných odtienkov, ako nám bolo úplne zjavené v dejinách našej spásy” (Dives in misericordia, 7).

Je nám daný pôstny čas, aby sme sa mohli dobre pripraviť na Ježišovo veľkonočné tajomstvo, aby sme s ním opäť prežili jeho Paschu – prechod zo smrti do života. Celý Ježišov život smeroval práve k tomu okamihu – položiť život za nás hriešnikov, odpustiť nám hriechy, zmieriť nás s Otcom a dať nám nový život.

Mnohokrát v živote si spomíname na rôzne dôležité, významné udalosti, uvažujeme o nich a hovoríme o nich s príbuznými. Pôstny čas je príležitosťou na rozjímanie o tajomstve  vykúpenia a nesmierneho milosrdenstva, ktoré nám Ježiš preukázal tým, že za nás zomrel na kríži.

Ako sa chcem pripraviť na tohtoročné veľkonočné trojdnie?

Čo môžem urobiť preto, aby som počas tohto pôstneho obdobia hlbšie prenikol do tajomstva Božieho milosrdenstva, ktoré sa zviditeľnilo v Ježišovom umučení a vzkriesení?

“Dnes som počas svätej omše videla trpiaceho Pána Ježiša, akoby zomieral na kríži. Povedal mi: – Dcéra moja, často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou” (Den. 1512).