Povolanie

a

Apoštoli Božieho milosrdenstva patriaci do združenia Faustínum sa v súlade so svojím osobným vnútorným povolaním chcú zjednotiť s milosrdným Ježišom. Žijú podľa posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré sám Ježiš odovzdal svetu prostredníctvom sv. sestry Faustíny. Na stránkach Svätého písma objavujú tvár Boha ako Otca, ktorý je plný milosrdenstva, a čerpajú z duchovného denníka svojej patrónky – sv. sestry Faustíny. Každý deň zakúšajú, že Boh ich miluje odvekou láskou.