Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy #1

Ponúkame vám novú sériu prednášok na tému: „Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy“. Prednášky budeme zverejňovať raz mesačne na našej webovej stránke a na YouTube kanáli „združenie Faustínum“. Veríme, že vám pomôžu a inšpirujú vás, aby ste nanovo objavili silu a veľkosť Božieho milosrdenstva v bežnom, často náročnom, živote.

Dnes vám ponúkame prvú prednášku sr. M. Teresy de la Fuente s názvom „Božie milosrdenstvo a postoj milosrdenstva – dar a odpoveď“.