Poriadok spásy Božieho milosrdenstva

“Preto veľkonočné tajomstvo je vrcholom tohto zjavenia a uskutočňovania milosrdenstva, ktoré môže urobiť človeka spravodlivým a obnoviť samu spravodlivosť, nakoľko je ona totožná s tým poriadkom spásy, ktorý chcel Boh od počiatku uskutočniť v človekovi a skrze človeka vo svete. Trpiaci Kristus sa zvláštnym spôsobom obracia na človeka, a to nielen na veriaceho. Lebo aj neveriaci človek môže v ňom nájsť vrúcny vzťah a spojenie s ľudským osudom, taktiež plnosť nezištnej oddanosti pre vec človeka, pre pravdu a lásku” (Dives in misericordia, 7).

Božie milosrdenstvo sa najviac zjavuje vo veľkonočnom Ježišovom tajomstve. Pôstny čas, ktorý prežívame, nám má pomôcť pripraviť sa na slávenie tohto veľkého tajomstva milosrdenstva. Božie milosrdenstvo má moc nás ospravedlniť (vďaka Ježišovej obete) a „obnoviť spasiteľný poriadok, ktorý Boh zamýšľal od počiatku“ vo svete. Čo je to „poriadok spásy“? Mohli by sme si myslieť, že je to harmónia, pokoj, žiadne utrpenie ani hriech. Je možné, že odpoveďou na túto otázku môžu byť Ježišove slová, ktoré napísal svätý Lukáš vo svojom evanjeliu: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). „Poriadok spásy“ vo svete je milosrdenstvo, ktoré prúdi z Otcovho srdca, je to premena našich sŕdc, vďaka ktorým sa pripodobňujú jeho Srdcu! Máme byť milosrdní v napodobňovaní milosrdného Boha. Máme milovať každého človeka, odpúšťať mu každé zlo a nespravodlivosť a konať dobro.

V ktorej oblasti môjho života ešte nevládne „poriadok spásy“ milosrdenstva?

Čo pre mňa znamenajú a k čomu ma dnes pozývajú slová: „Buď milosrdný, ako je milosrdný tvoj Otec“?

„Pán mi povedal: – Nech ťa vôbec nezaujíma, ako kto koná, ty konaj tak, ako ti ja prikazujem. Máš byť mojím živým odrazom skrze lásku a milosrdenstvo. Odpovedala som: „Pane, ale často zneužívajú moju dobrotu.” – To nič, dcéra moja, nech ťa to nezaujíma. Ty buď vždy milosrdná voči všetkým, a zvlášť voči hriešnikom” (Den. 1446).

„Buď vždy milosrdná, ako som ja milosrdný. Miluj všetkých z lásky ku mne, hoci by to boli aj najväčší nepriatelia, aby sa mohlo v celej plnosti odzrkadliť v tvojom srdci moje milosrdenstvo” (Den. 1695).