Piaty medzinárodný kongres ABM – Program

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sláviť Božie milosrdenstvo

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch
2. – 5. októbra 2021


PROGRAM*

PRVÝ DEŇ – 2. OKTÓBRA, SOBOTA 
SLÁVIŤ Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia

  9.00 – Registrácia účastníkov (v predsieni auly Jána Pavla II.)
11.00 – Začiatok kongresu a privítanie účastníkov (aula Jána Pavla II.)
12.00 – Eucharistia; hl. celebrant Mons. Grzegorz Ryś (bazilika)
13.30 – Obed
15.00 – Modlitba v hodine milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva (bazilika)
15.30 – 16.15 – Prvá konferencia: Zakúsiť Božie milosrdenstvo osobne a v spoločenstve pre službu
13.30 – novej evanjelizácie
– Mons. Grzegorz Ryś
16.15 – 16.45 – Prestávka: Káva / čaj
16.45 – 17.30 – Druhá konferencia: Misericordia et misera – Božie milosrdenstvo voči hriešnikom v posolstve
16.15 – sv. sestry Faustíny –
sr. Miriam Janiec ISMM
17.30 – 18.00 – Svedectvá – Grzegorz Czerwicki
18.30 – Večera
19.45 – 21.00 – Adorácia Najsvätejšej sviatosti oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia (bazilika)

Druhý deň – 3. októbra, nedeľa
Sláviť Božie milosrdenstvo v Eucharistii a Božom slove

  9.00 – 9.45 – Tretia konferencia: Eucharistia ako sviatosť milosrdenstva v živote sv. sestry Faustíny
10:45 –
sr. Eliana Chmielewska ISMM
  9.45 – 10.15 – Svedectvá – Halina Styła
10.15 – 10.45 – Prestávka: Káva / čaj
10.45 – 11.30 – Štvrtá konferencia: Sláviť Božie milosrdenstvo v Eucharistii – Mons. Robert Chrząszcz
12.00 – Eucharistia; hl. celebrant Mons. bp Robert Chrząszcz (bazilika)
13.30 – Obed
15.00 – Modlitba v hodine milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva (bazilika)
15.3016.30 – Piata konferencia: Sláviť Božie milosrdenstvo v Božom slove – p. Krzysztof Wons SDS
16.30 – 17.00 – Prestávka: Káva / čaj
17.00 – 18.00 – Úvod do Lectio divina J 13,1-20 – p. Krzysztof Wons SDS
18.30 – Večera
19.45 – 21.00 – Adorácia Najsvätejšej sviatosti a osobná modlitba formou Lectio divina (bazilika)

Tretí deň – 4. októbra, pondelok
Sláviť Božie milosrdenstvo v bežnom živote

  9.00 – 9.45 – Šiesta konferencia: Tvorivé milosrdenstvo v živote sv. Faustíny a apoštolov Božieho milosrdenstva
10:15 –
sr. M. Emaneula Gemza ISMM
  9.45 – 10.15 – Svedectvá – Artur Janus
10.15 – 10.45 – Prestávka: Káva / čaj
10.45 – 11.30 – Siedma konferencia:  Sláviť Božie milosrdenstvo v bežnom živote – Mons. Artur Ważny
12.00 – Eucharistia, hl. celebrant biskup Arthur Ważny (bazilika)
13.30 – Obed
15.00 – Modlitba v hodine milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva (bazilika)
15.30 16.30 – Ôsma konferencia: Staňme sa apoštolmi Božieho milosrdenstva
15.30 – p. Rafał Jarosiewicz (misionár milosrdenstva)
16.30 – 17.00 – Prestávka: Káva / čaj
17.00 – 18.00 – Stretnutie v skupinách
18.30 – Večera
20.00 – 22.00 – Večer zvelebenia Božieho milosrdenstva so sv. sestrou Faustínou (bazilika)

Štvrtý deň – 5. októbra, utorok
Slávnosť sv. sestry Faustíny

  9.00 – Príhovor gen. predstavenej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, Petry Kowalczyk ISMM
10.00 – 10.30 – Prestávka: Káva / čaj
10:00 – 11:45 – Možnosť navštíviť izbu, v ktorej zomrela sv. sestra Faustína
12.00 – Eucharistia; hl. celebrant Mons. Stanislav Stolárik (bazilika)
12:00 – a obrady prijatia nových členov do Združenia Faustínum
12:00 – Požehnanie účastníkov na záver kongresu
13.30 – Obed

*Zmena programu vyhradená.