Piaty medzinárodný kongres ABM – osobná účasť

MIESTO KONGRESU

Kongres sa uskutoční v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Konferencie a formačné stretnutie sa budú konať v Aule Jána Pavla II. Sväté omše a adorácie budú v Bazilike Božieho milosrdenstva.

a

PRIHLÁŠKY

 • Prihlášky prijímame na základe vyplneného formulára dostupného na www.faustinum.pl
  Kontakt: kongres@faustinum.pl, 572 295 975, 571 372 587
 • Pri prihlasovaní sa uistite, že vyplňujete správny formulár. Prosíme Vás, vyplňte iba jeden formulár!
 • V prípade, že kvôli pandemickej situácii alebo z iných dôvodov sa kongresu nebudete môcť osobne zúčastniť, automaticky budete zaregistrovaný/á na on-line účasť bez nutnosti opätovného vyplnenia formulára.

 • Počet miest je obmedzený. O registrácii rozhoduje poradie prihlásenia.
 • Prihlášky prijímame do 15. septembra 2021.

a

STRAVA

Pre účastníkov je zabezpečená strava:

 • obed: 2., 3., 4., 5. októbra
 • večera: 2., 3., 4. októbra
 • káva, čaj, voda, pochutiny počas prestávok.

a

UBYTOVANIE

Ubytovanie nezabezpečujeme. Odporúčame Vám však nasledujúce hotely, ktoré sú v blízkosti sanktuária, kde sú rezervované miesta pre účastníkov kongresu do nižšie uvedeného dátumu. Pri registrácii osobne informujte recepciu daného hotela, že ste účastníkom kongresu. Po uvedenom dátume budú hotely sprístupňovať miesta aj pre iných záujemcov, ktorí sa nezúčastňujú kongresu, preto odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

a

CENA

 • Poplatok za účasť na kongrese je 70 €
 • Účastníkov prosíme, aby uhradili zálohu vo výške 35 € do 14 dní odo dňa prihlásenia na číslo účtu združenia Faustínum:

Názov banky: Santander Bank Polska S.A. 
IBAN: PL 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 
SWIFT KÓD: WBKPPLPP
Do poznámky uveďte: Kongres + meno a priezvisko

 • V prípade, že do 2 týždňov od prihlásenia neuhradíte zálohu, bude to znamenať rezignáciu. Následne na Vaše miesto prijmeme inú osobu. V prípade rezignácie z účasti na kongrese zálohu nevraciame.
 • Poplatok zahŕňa: organizačné náklady a stravu (ako je uvedené vyššie).
 • Poplatok nepokrýva všetky náklady súvisiace s organizáciou kongresu, preto Vám budeme vďační za každý, aj najmenší milodar, ktorý venujete na tento účel. Milodar môžete poslať na vyššie uvedený účet. Srdečne ďakujeme za Vašu štedrosť.

a

REGISTRÁCIA

 • Registrácia účastníkov, ktorí sa vopred prihlásili na základe vyplneného formulára účastníka, bude prebiehať v deň otvorenia kongresu 2. októbra v Aule Jána Pavla II. od 9.00 hod. do 11.00 hod.
 • Ak sa nebudete môcť dostaviť na registráciu včas, prosíme, informujte o tom vopred sekretariát kongresu.
 • V prípade, že aj po prihlásení sa z rôznych dôvodov nebudete môcť kongresu zúčastniť, obratom o tom informujte sekretariát kongresu, aby sme upovedomili ďalších záujemcov.

a

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA TRVAJÚCEJ PANDÉMIE:

 • Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sa kongres bude konať v súlade s hygienickými smernicami platnými v tom čase v Poľsku. Tieto smernice sú pre všetkých účastníkov záväzné.
 • Kongresu sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa všetky nižšie uvedené hygienické podmienky.
  Pozorne si ich prečítajte:
 1. Ste zdravý/á a nemáte príznaky koronavírusovej infekcie;
 2. Neboli ste v kontakte s ľuďmi infikovanými alebo podozrivými z infekcie koronavírusom (ibaže ste po kontakte s nakazenou osobou absolvovali zákonom určenú karanténu);
 3. Nemáte žiadne príznaky nachladnutia alebo chrípky a neboli ste v priamom kontakte s ľuďmi, ktorí majú tieto príznaky.
 4. Nevykonávate zamestnanie vo vysoko rizikovom prostredí (v nemocnici s infekčnými chorobami a medzi ľuďmi s podozrením z ochorenia COVID-19);
 5. Nie ste v tom čase viazaný/á zákonom určenou karanténou;
 6. Ak sa v súčasnosti zdržujete mimo územia Poľskej republiky a spĺňate hygienické predpisy určené štátom;
 7. Máte dostatočný počet rúšok; odporúčame Vám si so sebou vziať vlastný dezinfekčný prostriedok v praktickom balení a na báze alkoholu.

Prihlasovanie na kongres ukončené!