Piaty medzinárodný kongres ABM – online účasť

ONLINE ÚČASŤ NA KONGRESE

 • Kongres bude prebiehať v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Vďaka pripojeniu na internet (prostredníctvom poskytnutého linku) sa budete môcť zúčastniť živého prenosu konferencií a formačných stretnutí, ktoré sa uskutočnia v Aule Jána Pavla II. v areáli sanktuária.
 • Každý deň vo večerných hodinách budú na linku (zverejnenom na stránke) videonahrávky z konferencií, ktoré budú k dispozícii počas trvania kongresu na individuálne počúvanie v čase, ktorý bude pre Vás najvhodnejší.
 • Zabezpečujeme simultánny preklad konferencií do nasledujúcich jazykov: angličtina, španielčina, taliančina a slovenčina. Konečné rozhodnutie organizátorov ohľadom simultánneho prekladu na daný jazyk bude závislé od počtu záujemcov.
 • Každý registrovaný účastník dostane link, prostredníctvom ktorého bude môcť sledovať živé vysielanie a archivované videonahrávky. Účastník si má zabezpečiť prístup na internet, aby mohol bez prekážok sledovať živé vysielanie.
 • Vďaka online prenosu z webovej stránky www.milosrierdzie.pl sa budete môcť zúčastniť aj svätých omší a adorácií, ktoré sa budú konať v bazilike Božieho milosrdenstva.

a

PRIHLÁŠKY

 • Prihlášky prijímame na základe vyplneného formulára dostupného na www.faustinum.pl
  Kontakt: kongres@faustinum.pl,  572 295 975, 571 372 587
 • Pri prihlasovaní sa uistite, že vyplňujete správny formulár.
 • Prihlášky prijímame do 30. júla 2021.

a

CENA

 • Online poplatok za účasť na kongrese je 35 €.

 • Poplatok má byť uhradený do 14 dní od okamihu Vášho prihlásenia. 

Názov banky: Santander Bank Polska S.A. 
IBAN: PL 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 
SWIFT KÓD: WBKPPLPP
Do poznámky uveďte: Kongres + meno a priezvisko

 • V prípade, že do 2 týždňov od prihlásenia neuhradíte zálohu, bude to znamenať rezignáciu. Následne na Vaše miesto prijmeme inú osobu. V prípade rezignácie z účasti na kongrese zálohu nevraciame.
 • Poplatok zahŕňa: organizačné náklady spojené najmä s online prenosom a prekladmi do cudzích jazykov.
 • Poplatok nepokrýva všetky náklady súvisiace s organizáciou kongresu, preto Vám budeme vďační za každý, aj najmenší milodar, ktorý venujete na tento účel. Milodar môžete poslať na vyššie uvedený účet. Srdečne ďakujeme za Vašu štedrosť.