Pápež milosrdenstva

Hovorí sa o ňom: pápež rodín, pápež pútnikov, pápež dialógu, pápež mladých ľudí, pápež modlitby … ale to, čo osobitne formovalo jeho pontifikát, bola, ako sám povedal, pravda o Božom milosrdenstve.

„Posolstvo milosrdenstva mi vždy bolo blízke a drahé. … Bola to aj moja osobná skúsenosť, ktorú som si vzal na Petrov stolec a ktorá tvorí obraz tohto pontifikátu“ (Príhovor Jána Pavla II. v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, 7. 6. 1997).

Tento rok (30. novembra) to bude 40 rokov, ako pápež milosrdenstva napísal encykliku Dives in misericordia. Povzbudzujeme vás, aby ste spolu s nami nanovo objavili tento dokument, ktorý je nesmierne významný zvlášť pre nás, apoštolov Božieho milosrdenstva.

Zamyslenia z vybraných úryvkov budeme zverejňovať raz týždenne. Odporúčame vám však prečítať si opätovne (alebo možno prvýkrát) celú encykliku.

Veľkou túžbou sv. Jána Pavla II. bolo, aby celý svet spoznal nepochopiteľné Božie milosrdenstvo.

„Preto si želám, aby nasledujúce úvahy priviedli ono tajomstvo bližšie ku všetkým a aby vyzneli ako úpenlivá prosba Cirkvi o milosrdenstvo, ktoré človek a terajší svet tak veľmi potrebujú. A skutočne ho potrebujú, aj keď o tom často ani nevedia“ (Dives in Misericrodia, č. 2).